Nieuwe normen blootstelling meelstof

Vanaf 1 januari 2020 geldt er een officiële grenswaarde voor blootstelling aan meelstof. Wat betekent dit voor u?

Het inademen van meelstof kan leiden tot bakkersastma, wat ernstige gevolgen kan hebben. Daarom stelt de Sociaal Economische Raad (SER) een wettelijke grenswaarde in om blootstelling aan meelstof zo veel mogelijk te beperken.

Vanaf 1 januari 2020 geldt als grenswaarde voor meelstof: 1,2 mg meelstof per m3 ingeademde lucht gemiddeld over een 8-urige werkdag. Een grenswaarde houdt in dat deze waarde op geen enkele werkdag overschreden mag worden, bij geen enkele medewerker.

De huidige situatie

Uit metingen uit 2016 bij 10 industriële bakkerijen is gebleken dat de gemiddelde blootstelling van broodbakkers en deegmakers in industriële bakkerijen flink hoger is, namelijk 2,1 mg/m3. Hiervoor is gemeten bij 41 broodbakkers en deegmakers. Ovenisten en banketbakkers hebben een lagere blootstelling, maar soms ook te hoog.

Wat betekent dit voor u?

Naar aanleiding van de metingen in 2016 hebben veel bakkerijen extra maatregelen genomen. We zijn dus op de goede weg. Tegelijkertijd is er nog vaak sprake van piekblootstellingen, met name bij specifieke werkzaamheden. Ook in de komende jaren moet dus nog verder gewerkt worden aan stofbeheersing.

Welke maatregelen werken?

Houd het eenvoudig: als u een stofwolk ziet waar iemand in werkt, dan is er te veel blootstelling.

  • Inventariseer de blootstelling in uw bedrijf. Dit kan op een gestructureerde manier met het stofbeheersingsplan dat gratis beschikbaar is op: www.blijmetstofvrij.nl/stofbeheersingsplannen
  • Zorg ervoor dat werknemers beheerst werken. Kijk ook eens naar deze filmpjes: www.blijmetstofvrij.nl/stofbeheersing-in-beeld
  • In de arbocatalogus is afgesproken dat:
    • kuipen een dichte kap hebben en worden afgezogen
    • strooibloem vervangen wordt door olie of minder stuivende producten zoals stuifarme strooibloem; ook in bloemstrooiers
    • er geen perslucht wordt gebruikt om schoon te maken. Schoonmaken gebeurt met een stofzuiger
  • Zorg dat filters en afzuigsystemen goed worden onderhouden en niet lekken.

Wat werkt niet?

75% van de blootstelling wordt veroorzaakt door stofwolken die werknemers zelf creëren door strooien, scheppen, storten, schoonmaken, etc. Ruimteafzuiging heeft daar geen invloed op. Ruimteafzuiging doet voornamelijk iets aan de achtergrondblootstelling, maar die is al erg laag: zo’n 0,1 of 0,2 mg/m3. Plaats daarom afzuiging bij de bron.

Vragen en meer informatie?

Ga naar onze website: www.blijmetstofvrij.nl, mail naar info@blijmetstofvrij.nl of bel 0317-471225

Tineke Rens
t.rens@nbc.nl