NVB wil broodverspilling sectorbreed monitoren

Uit de retailmonitor van 2020 is gebleken dat brood procentueel één van de grootste verspilcategorieën is. NVB start nu samen met de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling en Wageningen University & Research een pilot om bedrijven te helpen met zelfmonitoring, met als doel deze verspilling te verminderen.

Prepain BV, BACU Bakkerij en Amarant Bakkesr zijn de drie pilot ondernemeningen voor de monitor.

Samen Tegen Voedselverspilling en Wageningen University & Research (WUR) hebben al de nodige pilots in brood gedraaid, bijvoorbeeld de succesvolle ‘vries-vers’ brood pilot in 2020. Wij zijn er als vereniging van overtuigd dat we met de Target – Measure – Act aanpak goede stappen kunnen zetten in het tegengaan van verspilling. Het begint met goed inzicht in reststromen. Meten is immers weten. Vervolgens kunnen daar waar de meeste winst te halen is, maatregelen genomen worden. 

We richten ons via actielijn 1 op het meten van de grondstofefficiëntie bij individuele bedrijven. Daarbij wordt specifiek gekeken naar drie categorieën: 1. Dagvers brood, 2. Banket en 3. Diepvriesvers/zuurstof arm verpakt. 

In februari vinden gesprekken met de 3 pilotbedrijven plaats. Samen worden de processtappen in de bakkerij in kaart gebracht, waar en wat voor voedselresten ontstaan,  en wat de vaktermen zijn. Zo zullen de tools naderhand heel toepasbaar zijn omdat proces en taal voor iedere bakker herkenbaar zijn.  
 
De pilotbedrijven zullen ons na het intakegesprek de al beschikbare voedselresten-data per processtap aanleveren. Ze krijgen hiervoor toegang tot een voor dit doel beveiligde deel van de WUR website. De  afspraken over de data transfer leggen we onderling goed vast.  
Met deze gegevens verwacht het WUR-team snel de eerste versie van de tools voor deze categorie te kunnen maken. Tot slot wordt het werk getoetst in een vervolggesprek waarbij naast het directielid iemand vanuit productie aansluit. 

Het doel is om na deze drie korte tests met pilotbedrijven voor de zomer een makkelijk te gebruiken tool op te leveren voor alle leden van de NVB.  Bij breed gebruik door de deelnemende bedrijven kunnen de resultaten onderling gebruikt worden voor benchmarking om als sector nog scherper te krijgen waar eventuele verbeteringen te behalen zijn.  

Stichting samen tegen voedselverspilling