NVWA inspectieresultaten acrylamide in brood, croissants, kruid- en pepernoten

In 2021 zijn door de NVWA bruinbrood, witbrood, croissant, kruidnoten en pepernoten gemonitord op het gehalte aan acrylamide. Bij 69 bakkerijen zijn 201 verschillende producten bemonsterd. De resultaten zijn te zien in tabel 1. De bemonsterde bakkerswaren zijn volgens het etiket of de ondernemer ambachtelijk bereid. Het acrylamidegehalte bij de onderzochte producten valt in het algemeen binnen de normwaarden, behalve voor pepernoten. Een aantal daarvan lag ver boven het referentieniveau.

Vanwege het hoge afwijkingspercentage bij pepernoten, wordt in 2022 opnieuw onderzoek gedaan naar acrylamide in pepernoten en andere nog nader te bepalen levensmiddelen. Dat laat NVWA weten. Let op niet alle in de tabel weergegeven referentieniveaus zijn correct. Wij treden hierover in contact met NVWA.

Bron: NVWA Inspectieresultaten Acrylamide in broodwaren en peper- en kruidnoten 2021

Edith van Peij

kennis@nedverbak.nl