Onderhandelaars akkoord van NVB, NBOV, CNV en FNV over een nieuwe CAO Bakkersbedrijf

Werkgeversorganisaties NVB en NBOV hebben akkoord gegeven op onderstaand voorstel voor een nieuwe CAO Bakkersbedrijf. CNV en FNV hebben het voorstel tot akkoord met een positief advies uitstaan bij hun leden. Voor 1 december 2020 volgt een uitslag op de raadpleging.

Het volgende ONDERHANDELAARSRESULTAAT d.d. 17 november 2020 wordt met een positief advies c.q. positieve grondhouding voorgelegd aan de achterbannen van de werkgevers- en werknemersorganisaties in het bakkersbedrijf.

  • Looptijd nieuwe CAO Bakkersbedrijf: 01-08-2020 t/m 30-04-2021.
  • Partnerpensioen zal vanaf 1 januari 2021 uitgevoerd worden op risicobasis. De benodigde kosten, 0,43% punt van de pensioengrondslag (0,3% van het salaris), worden door werkgevers betaald op dezelfde datum.
  • Partijen spreken uit de pensioenpremie vanaf 1 januari 2022 in 3 jaar tijd gefaseerd te verhogen met in totaal 3,3% van de pensioengrondslag. De voor 2022, 2023 en 2024 geldende percentages worden per jaar vastgesteld.
  • Cao-kosten stijgen per 01-01-2021 met 0,62%. Hierin is begrepen een verhoging van de cao-lonen met 0,32% en de compensatie voor het partnerpensioen op risicobasis met 0,3% van het salaris (0,43% over de pensioengrondslag).
  • De cao-loontabellen worden gewijzigd in 16 t/m 20 jaar, gevolgd door 0 functiejaren e.v.
  • Voor ambachtelijke bakkerijen wordt voor 0 functiejaren per 01-08-2020 het uurloon genomen van 21 jaar (loonschalen per 01-01-2019/29-12-2019, cao 01-04-2019 t/m 31-07-2020). De overige functietreden schuiven hierdoor 1 rij op. De afspraak over de keuze voor uurloon van 21 jaar blijft wat werknemersorganisaties betreft beperkt tot de looptijd van de nieuwe cao (t/m 30-04-2021) zodat een algemeen verbindend verklaring kan plaatsvinden.
  • Voor industriële bakkerijen wordt voor 0 functiejaren per 01-08-2020 het uurloon genomen van 22 jaar/0 functiejaren (loonschalen per 01-01-2019/29-12-2019, cao 01-04-2019 t/m 31-07-2020).
  • Partijen bespreken gedurende de looptijd van de nieuwe cao de resultaten en aanbevelingen van het AWVN-rapport: “Kijken in de ziel van …bakkers”, een onderzoek naar de wenselijkheid van 1 of 2 cao’s (november 2020).
  • Partijen onderzoeken gedurende de looptijd van de nieuwe cao de mogelijkheden van duurzame inzetbaarheid door het eerder stoppen met werken. In het onderzoek worden ook de mogelijkheden van subsidie op grond van de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (DIEU) bestudeerd.