Online additieventool NVWA: mag additief X in levensmiddel Y?

De NVWA heeft een handige en toegankelijke online tool gepubliceerd om na te gaan of additieven, en zo ja onder welke voorwaarden, toegepast mogen worden. De inhoud van de tool komt overeen met de omvangrijke bijlage II uit de additievenwetgeving (Verordening (EG) nr. 1333/2008) en maakt deze informatie gemakkelijk toegankelijk. Echter geldt wel de disclaimer dat altijd de wetgeving gecontroleerd moet worden op actualiteit.

Stap 1 bij de tool is het invullen van de categorie waarin het levensmiddel valt. Stap 2 is het invullen van het E-nummer, zonder de E ervoor te vermelden. Bij stap 3 toont de tool vervolgens of het E-nummer in het geselecteerde levensmiddel gebruikt mag worden of niet en zo ja in welke hoeveelheid. Belangrijk is dat alle informatie wordt gelezen, zeker ook de eventuele voetnoten.

Link naar de tool: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/additieven-in-levensmiddelen/mag-additief-x-in-levensmiddel-y-wegwijze

Edith van Peij

kennis@nedverbak.nl