Praktijktips claims in de bakkerijbranche

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft in de achterligende jaren duizenden aanvragen voor generieke gezondheidsclaims beoordeeld. Slechts 222 werden voldoende bewezen geacht. Dit zijn de gezondheidsclaims die u mag gebruiken als u aan de bijbehorende voorwaarden voldoet. Deze en andere gezondheidsclaims publiceert de Europese Commissie (EC) in een Engelstalig register wat is te raadplegen via internet . De meest recente lijst met Nederlandse vertalingen van de toegestane generieke gezondheidsclaims is beschikbaar onder documentatie (Verordening 2012-432 ). Datzelfde geldt voor de vertaling van de lijst met toegestane voedingsclaims  welke door het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) is opgesteld. Houdt u zich bij de woordkeuze zoveel mogelijk aan de daarin opgenomen vermeldingen.

Lees verder.