Rekencijfers Bakkers Pensioenfonds 2020

De cijfers van 2020 zijn definitief gemaakt. Bekijk de rekencijfers 2020 van het BPF Bakkersbedrijf, zoals franchise en pensioenpremie, op www.bakkerspensioen.nl/rekencijfers. De pensioenpremie blijft 14% van de salarissom. Vertaald naar een percentage van de pensioengrondslag is dit 25,2%