Riskplaza enquête ‘Eén informatiebron voor grondstofgevaren’

Wij zijn benieuwd naar jouw mening over de rol van Riskplaza als informatiebron voor de beheersing van grondstofgevaren in relatie tot IMVO risicomanagement. Wil je de vragen in het online formulier beantwoorden? Dat kan anoniem en duurt slechts 2 minuten.

Het Riskplaza systeem wordt gebruikt om de voedselveiligheid van grondstoffen te borgen. Als  levensmiddelensector staan we nu voor de opgave om ook de gevaren in het kader van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) te borgen. Hiervoor is in 2018 het IMVO Convenant Voedingsmiddelen opgesteld. Dit is aangevuld met een stappenplan voor risicomanagement, factsheets voor risicogrondstoffen en een IMVO self-assessment tool om invulling te geven aan de due dilligence verplichtingen.

Het IMVO Convenant Voedingsmiddelen past een vergelijkbare aanpak toe als Riskplaza: het koppelen van gevaren aan grondstoffen, het verstrekken van benodigde basis informatie via factsheets en het analyseren en prioriteren van gevaren met ‘kans*ernst’. Vandaar het idee om de IMVO aanpak en de Riskplaza systematiek te combineren tot één systeem voor grondstofgevaren ten behoeve van MKB bedrijven in de levensmiddelensector.

Nederland werkt, vooruitlopend op Europese wetgeving, aan nationale wetgeving ten aanzien van IMVO en ketenverantwoordelijkheid. Het IMVO Convenant Voedingsmiddelen loopt echter af in 2023. Deze initiatieven kunnen binnen Riskplaza verder worden ontwikkeld en onderhouden. Het draagvlak voor dit idee wordt geïnventariseerd met de enquete van riskplaza.

NVB steunt dit initiatief omdat dit kan helpen bij de implementatie van IMVO risicomanagement. Bij voldoende draagvlak wordt dit idee verder vormgegeven. Wij vinden het fijn als je jouw mening laat horen. Bij vragen kun je contact met mij opnemen.

>> Vul de enquete van riskplaza in

Edith van Peij

kennis@nedverbak.nl