Sociale partners en kabinet maken afspraken over derde WW-jaar

Werkgeverspartijen hebben via VNONCW met de vakbonden en het kabinet in het kader van het Sociaal Akkoord uit 2013 afspraken gemaakt over de invulling van het derde WW-jaar. Dat zal via cao-afspraken door de werknemers worden betaald. ‘De afronding van het Sociaal Akkoord bewijst dat wij het overleg moeten koesteren’, zeggen de ondernemingsorganisaties. ‘Het is dé manier om praktisch om te gaan met de lastige vraagstukken van de arbeidsmarkt.’

Versobering opgevangen
De eerste twee jaar van de WW worden betaald door de werkgevers. In het kader van het cao-overleg kunnen sociale partners afspraken maken over private aanvulling van de WW, waarbij werknemers de premie betalen uit het nettoloon. Op die manier wordt de versobering van de WW die het kabinet volgend jaar invoert, opgevangen door de sociale partners. De landelijke instantie die het derde WW-jaar gaat uitvoeren, moet nog worden gekozen.

Meer zeggenschap over WW
De sociale partners krijgen ook meer zeggenschap over de WW. In de wet wordt verankerd dat zij een ‘zware’ adviesrol krijgen bij beslissingen over de premie, duur en opbouw van de WW. Dit vloeit ook voort uit het Sociaal Akkoord.

Situatie in het Bakkersbedrijf
Op dit moment is daar nog geen uitsluitsel over. In de concepttekst van de nieuwe cao is slechts een procedure afspraak opgenomen dat partijen zich in zullen spannen om tot WW afspraken te komen op basis van de afspraken die sociale partners op landelijk/centraal niveau hebben gemaakt.