STAP regeling: Nieuwe stimulans voor opleiding

Om goed inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Met het STAP-budget kunnen werknemers doorgroeien in het bedrijf waar ze werkzaam zijn en hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Zij krijgen een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar.

In 2022 wordt dit STAP-budget geïntroduceerd. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en vervangt de huidige belastingaftrek voor scholingskosten. Deze belastingaftrekregeling komt per 1 januari 2022 te vervallen.

Voor de bakkerijbranche zullen begin 2022 de erkende trainingen en opleidingen online worden vermeld als trainingen en opleidingen met een STAP-subsidie. Daarbij komt ook de uitleg hoe de subsidie vanaf april 2022 kan worden aangevraagd.

Een mooie kans voor werknemers om zich te ontwikkelen.

Voor werkgevers is deze regeling een goede aanleiding om in overleg met medewerkers te kijken waar de scholingswensen liggen, hoe deze aansluiten bij de ontwikkeling in het bedrijf en welke trainingen of opleidingen hiervoor ingezet kunnen worden.

Een regeling dus om in de gaten te houden!

Carla Zwierstra 06 -83228728

carla.zwierstra@bakkracht.nl