Uitnodiging Cluster 6 Connect: Samen naar een groene en schone regionale industrie

U bent van harte welkom op Cluster 6 Connect op 9 november, een interactieve middag georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en stichting Cluster 6, gefaciliteerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Tijdens deze middag willen we met u het gesprek aangaan over de verduurzamingsopgave die voor ons ligt en ons richten op mogelijke oplossingen en kansen. Ook hopen we u te inspireren met verduurzamingsvoorbeelden van collega cluster6-bedrijven.

De minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, zal bij deze middag aanwezig zijn, evenals verschillende cluster6-partners zoals de brancheorganisaties, vertegenwoordigers van provincies en gemeentes, netbeheerders, stichting Cluster 6 en beleidsadviseurs van het ministerie EZK en RVO.
Op donderdag 9 november hopen we u te zien in Fort Voordorp in Groenekan (nabij Utrecht). De middag starten we om 12:00 uur met een inlooplunch, waarna het inhoudelijke programma plenair wordt afgetrapt door minister Micky Adriaansens (EZK), Karlo van Dam, directeur Directie Verduurzaming Industrie (EZK) en Gerrit Jan Koopman (voorzitter stichting Cluster 6). Daarna gaan we uiteen in negen verschillende deelsessies waar we verschillende thema’s met elkaar gaan bespreken. U kunt zich voor één van de sessies aanmelden. De middag sluiten we af met een borrel.

Datum: donderdag 9 november; van 12.00 tot 16.00 uur.

Thema Beleid Verduurzaming Industrie

Sessie 1 – Beleidsontwikkelingen rond cluster 6 en het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI)
EZK presenteert hoe het 6e cluster met het Actieplan Cluster 6 is ingebed binnen het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie en hoe het beleid voor cluster 6 vorm krijgt.

Sessie 2 – Financieringsmogelijkheden en subsidiëring vanuit de overheid
We zetten de financieringsmogelijkheden op een rijtje en we laten enkele projecten zien van MOOI en InvestNL die inmiddels zijn gestart.

Sessie 3 – Vergunningsverlening in de praktijk
Welke aandachtpunten zijn er, welke termijnen en welke (voor)informatie is essentieel? In deze sessie vertellen diverse provincies over de dagelijkse praktijk en doen aanbevelingen. Ook hoe te verduurzamen bij een BRZO-status komt aan de orde.

Thema Verduurzamingstechnieken

Sessie 4 – Procesefficiëntie, procesintensificatie en procesinnovatie
Bij het herinrichten van de processen waarbij aardgas wordt uitgefaseerd, liggen grote kansen om deze processen veel energie-efficiënter te maken. We bespreken hoe procesintensificatie en procesinnovatie de energievraag sterk kunnen verminderen. Ook de rol van digitalisering en AI komen aan bod.

Sessie 5 – Niet aardgas gestookte warmte: wat zijn de huidige en toekomstige mogelijkheden?
In deze sessie zoomen we in op de vele mogelijkheden rond warmte, zoals biogas (minder stikstofuitstoot) en geothermie. Ook het ophaalrecht restwarmte komt aan de orde.

Sessie 6 – Warmtepompen
Ook bij netcongestie zijn er mogelijkheden om de warmtepomptechnologie in te zetten. We bespreken welke routes er zijn en laten praktijkvoorbeelden zien.

Thema Infrastructuur en Circulariteit

Sessie 7 – Elektrificatie, technieken en flexibiliteit
We bespreken de mogelijkheden als de netaansluiting (nog) niet verzwaard kan worden, zoals samenwerking in energy hubs.

Sessie 8 – Waterstof, aansluiten op de backbone en andere alternatieven
We bespreken wat er speelt, welke stappen er zijn gezet, de tijdshorizon en mogelijke vervolgstappen, zoals in Noordoost-Groningen.

Sessie 9 – (Kritieke) materialen, grondstoffen en circulariteit
Van wet & regelgeving tot de praktijk: hoe CO2-reductie en circulariteit elkaar kunnen versterken, zoals het non-energetisch gebruik van fossiele grondstoffen.

AANMELDEN

Robin van der Velde

rvandervelde@fnli.nl