UPDATE coronavirus: Met deze maatregelen helpt het kabinet ondernemers

Een omvangrijk steunpakket dat Nederlandse bedrijven en zzp’ers door de coronacrisis moet helpen. Dat presenteerden de ministers Wiebes (EZK), Koolmees (SZW) en Hoekstra (Financiën) gisteravond.

De zeven maatregelen – van een Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) tot een Noodloket voor een directe tegemoetkoming – moeten soelaas bieden aan ondernemers die soms tot wel 100 procent van hun omzet weg zien vallen. Alleen al de komende drie maanden is daar 10 tot 20 miljard voor beschikbaar, verzekerde minister Hoekstra. VNO-NCW geeft in haar nieuwsbrief uitgebreide informatie over deze maatregelen en de appreciatie hiervan door VNO-NCW en MKB-Nederland.
Overzichtspagina’s corona
Alle informatie over het coronavirus staat op www.vno-ncw.nl/coronavirus en www.mkb.nl/coronavirus. Deze pagina’s worden regelmatig bijgewerkt. 
Goede maatregelen kabinet om ondernemers te ondersteunen
‘Het kabinet onderneemt goede aanvullende stappen om ondernemers van heel klein tot groot te ondersteunen nu de coronacrisis zo hard doorzet.’
Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op het dinsdagavond gepresenteerde pakket extra maatregelen. 

» Lees meer
Terugkijken persconferentie: miljardensteun van kabinet voor bedrijven en zzp’ers vanwege corona
Het kabinet stelt tientallen miljarden beschikbaar om te voorkomen dat bedrijven niet omvallen tijdens de coronacrisis. Daarmee neemt het meerdere maatregelen, als onderdeel van een ‘omvangrijk noodpakket voor banen en economie’, zei minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Hij gaf gisteravond een persconferentie samen met ministers Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Hoekstra (Financiën). 

» Lees meer
Zó werkt de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud
Onderdeel van de noodmaatregelen van het Kabinet is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze vervangt de WTV. Anders dan de WTV gaat de NOW niet uit van werkverlies, maar van omzetverlies. Benieuwd? Lees hier meer uitleg. 

» Lees meer
Tijdelijke extra ondersteuning voor zzp-ers die inkomsten derven
Zelfstandigen derven door het coronavirus in veel gevallen inkomsten. Het kabinet wil ook zelfstandigen ondersteunen zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. 

» Lees meer
Bedrijven kunnen makkelijker geld lenen door verruiming kredieten
Om liquiditeitsproblemen bij ondernemers vanwege de coronaproblematiek te verzachten, stelt de overheid een tijdelijke faciliteit onder de BMKB. Financiers (met name banken) kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen. Zo werkt dat. 

» Lees meer
Uitstel van belastingbetaling voor bedrijven in betalingsproblemen
Bedrijven die door de uitbraak van corona in betalingsproblemen zijn gekomen, kunnen uitstel van belastingbetaling aanvragen bij de Belastingdienst. Dat moeten ondernemers doen per brief, waarin zij ook toelichten hoe zij in de problemen zijn gekomen. Dan stopt de Belastingdienst direct de invordering van de aanslag. 

» Lees meer
Noodloket voor bedrijven die snel geholpen moeten worden door coronacrisis
Bedrijven die direct op korte termijn worden geraakt doordat ze nu de deuren moeten sluiten, kunnen terecht bij een zogenoemd noodloket. Het loket biedt een eenmalige gift van 4.000 euro voor een periode van 3 maanden, bestemd voor ondernemers die hun omzet geheel of grotendeels verliezen. Denk bijvoorbeeld aan horeca of kappers. 

» Lees meer 
Toelichting én uitbreiding lijst cruciale beroepen
Het kabinet heeft in overleg met VNO-NCW en MKB-Nederland de toelichting op de lijst cruciale beroepen en vitale processen uitgebreid, zodat er meer duidelijkheid is over de beroepen en werkzaamheden die als cruciaal beschouwd kunnen worden. 

» Lees meer
Europese maatregelen om de corona-pandemie te bestrijden
Gisteren vergaderde de Europese Raad van Regeringsleiders over Corona. In die vergadering werden vooral een aantal voorstellen van de Europese Commissie bekrachtigd. De Europese Raad besloot dat de buitengrens van de EU voor 30 dagen dicht gaat voor niet-essentiële reizen. 

» Lees meer