Corona update situatie Industriële Bakkerijen

Zondag 16 maart heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd. Als lid van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) vindt de NVB het van groot belang dat het kabinet heeft aangekondigd dat medewerkers in de voedselketen tot de cruciale beroepen behoren. Dus geldt dat ook voor de medewerkers van industriële bakkerijen. Onze medewerkers worden gevraagd te gaan werken en waar zij kinderen hebben, zullen zij ondersteund worden in de opvang. Dit betekent dat de NVB en de andere leden van de FNLI en andere ketenschakels kunnen zorgen voor continuïteit van de voedselproductie en distributie.

De FNLI is, mede namens de NVB, in nauw overleg met de overheid en zal u in de komende dagen informeren over de concrete implicaties van een en ander.

De levensmiddelenproductie in Nederland is op onverminderd hoog niveau. Dit is afgelopen vrijdag bevestigd door alle bij de FNLI aangesloten branches. De industriële bakkerijen zijn volop in productie om brood in de supermarkten te krijgen. Onderling worden afspraken gemaakt om productieruimtes die ontstaan (door uitval van horeca omzet) op te vullen. Er zijn voldoende grondstoffen aanwezig om brood te bakken. De legere schappen van de afgelopen dagen heeft primair te maken met de grote piek in aankopen van consumenten. Het CBL verwacht dat de piekdrukte de komende dagen minder wordt en dat de supermarkten snel weer hun normale schap-voorraden zullen hebben.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Kannegieter, directeur NVB, w.kannegieter@nedverbak.nl.

Onderstaand treft u een aantal links naar relevante websites m.b.t. de Corona actualiteit.