Tarieven NVWA

De tarieven die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij bedrijven in rekening brengt voor onder meer keuringen, herinspecties, systeemtoezicht en certificering wijzigen per 1 januari 2020. De tarieven worden aangepast aan de stijgende lonen en prijzen. Zo is bijvoorbeeld de generieke indexatie NVWA-tarieven met 2,5% doorgevoerd, en zijn de tarieven van e-CertNL en de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector verhoogd.

Wim Kannegieter

w.kannegieter@nedverbak.nl