Herkomstetikettering

Per april 2020 gelden extra regels voor vrijwillige herkomstetikettering. Als het land van oorsprong of de plaats van herkomst vermeld wordt en niet hetzelfde of dezelfde is als voor het primaire ingrediënt, dan moeten aanvullende vermeldingen worden geplaatst. Uitvoeringsverordening 2018/775 geeft meer invulling aan artikel 26.3 uit de etiketteringsverordening (1169/2011).

De Nationale Bakkerij Academie is volop in ontwikkeling.

Met het vernieuwde trainingsaanbod speelt het NBA in op de vragen vanuit de gehele bakkerijbranche. De trainingen en workshops worden op maat voor onze klanten toegesneden. Verder worden er veel nieuwe trainingen voor zowel de industriële en ambachtelijke bakkerij aan het aanbod voor 2020 toegevoegd. Nieuw is onze training veiligheidsbewustzijn en de workshop  on-boarding en … Meer lezenDe Nationale Bakkerij Academie is volop in ontwikkeling.

Samen tegen voedselverspilling – Casus brood

Voedselverspilling staat hoog op de agenda van veel overleggen en activiteiten in de Voedingsmiddelenindustrie. Brood is daarbij altijd een belangrijk product. Ten eerste omdat het zeer veel wordt gegeten. Ten tweede omdat het van alle voedingscategorieen het minst lang houdbaar is. Brood wordt immers over het algemeen dagvers verkocht. Milgro en MVO Nederland zijn vanuit … Meer lezenSamen tegen voedselverspilling – Casus brood

Tarieven NVWA

De tarieven die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij bedrijven in rekening brengt voor onder meer keuringen, herinspecties, systeemtoezicht en certificering wijzigen per 1 januari 2020. De tarieven worden aangepast aan de stijgende lonen en prijzen. Zo is bijvoorbeeld de generieke indexatie NVWA-tarieven met 2,5% doorgevoerd, en zijn de tarieven van e-CertNL en de Kwaliteitskeuring … Meer lezenTarieven NVWA

Aanpassing ODE regeling definitief

Per 1 januari 2020 zullen alle bedrijven in Nederland te maken krijgen met een stijging van de ODE-heffing (Opslag Duurzame Energie). Dit betekent dat u te maken krijgt met een forse stijging van uw energiekosten. De Eerste Kamer heeft vandaag de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord aangenomen, waar de gestegen ODE-heffing onderdeel van uitmaakt.

Wel is er een motie aangenomen,

Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie wordt makkelijker en duidelijker

Veel werkgevers, zoals bakkers, hebben moeite met de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de re-integratie, al zijn zij zich daar vaak niet van bewust. Om werkgevers te ontzorgen, komt er per 1 januari 2020 een nieuw pakket aan maatregelen dat loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie … Meer lezenLoondoorbetaling bij ziekte en re-integratie wordt makkelijker en duidelijker

Langer doorwerken? Zo gaat het niet lukken!

Werkenden worden geacht om langer door te werken. Dat is het gevolg van een aantal maatschappelijke vraagstukken: vergrijzing en ontgroening, betaalbaarheid van sociale voorzieningen en pensioenregelingen en krapte op de arbeidsmarkt. Van werkgevers, vakbonden en overheid vraagt dit inspanningen om werkenden daadwerkelijk tot op hogere leeftijd aan het werk te houden. Hoe kijken werkgevers daar … Meer lezenLanger doorwerken? Zo gaat het niet lukken!

Slapende dienstverbanden

De Hoge Raad heeft recentelijk een uitspraak gedaan over slapende dienstverbanden. Hierover zijn de HRM contactpersonen reeds begin december 2019 geïnformeerd. De Hoge Raad heeft in november een uitspraak gedaan die werkgevers verplicht hun slapende dienstverbanden te beëindigen en de werknemer een transitievergoeding te betalen. In sommige gevallen

Korte terugkoppeling bestuursvergadering december 2019

Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur uitgebreid stilgestaan bij de situatie t.a.v. de AVV problematiek bij de CAO voor het Bakkersbedrijf. Daarbij blijkt dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen AVV verklaring wil afgeven vanwege de formulering rond de jeugdlonen. De CAO is op dat onderdeel niet in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. NVB heeft een voorstel gedaan waarbij het wettelijk kader wel is geborgd. Dat is door vakorganisaties akkoord bevonden. NBOV hanteert een andere insteek. Deze insteek wordt niet door vakorganisaties gedeeld.