Samen tegen voedselverspilling – Casus brood

Voedselverspilling staat hoog op de agenda van veel overleggen en activiteiten in de Voedingsmiddelenindustrie. Brood is daarbij altijd een belangrijk product. Ten eerste omdat het zeer veel wordt gegeten. Ten tweede omdat het van alle voedingscategorieen het minst lang houdbaar is. Brood wordt immers over het algemeen dagvers verkocht.

Milgro en MVO Nederland zijn vanuit de stichting Samen Tegen Voedselverspilling een initiatief gestart in de brood sector. Bij dit initiatief staat het voorkomen van verspilling en eventueel hoger verwaarden van de reststromen van industriële bakkers centraal. In het bijzonder wordt hierbij gekeken naar de brood retourstroom. Traditionele oplossingen voor de verwerking van deze retourstroom komen ook steeds meer onder druk te staan.

Op 30 januari 2020 organiseren Milgro en MVO Nederland een bijeenkomst over dit onderwerp voor de gehele sector, onder de genodigden zijn onder andere brancheverenigingen, retailers en grondstoffenleveranciers. Het belooft dus een interessante bijeenkomst te worden waarbij bevindingen uit het onderzoek van Milgro en MVO Nederland worden gedeeld, maar waar de deelnemers ook in sessies uiteengaan om kansen te bespreken voor keten brede verbetering.

Meer informatie: zie bijgaande link.

Voor aanmelden: klik hier.

Wim Kannegieter

w.kannegieter@nedverbak.nl