Update infoblad 85 microbiologische criteria

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een nieuwe versie van infoblad 85 gepubliceerd. Dit infoblad heeft tot doel een aantal teksten uit de Europese Verordening (EG) Nr. 2073/2005 ‘inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen’ toe te lichten, met name daar waar de verordening verschillende interpretaties toelaat.

Ten opzichte van de vorige versie (van juni 2019) zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Toevoeging voorbeelden voor bemonsteringsschema proces hygiëne criteria
  • Extra duiding over gebruik van groeivoorspellende modellen, inclusief voorbeeld vaststellen kritische parameters
  • Extra duiding interpretatie resultaten challengetest
  • Noodzaak tot onderzoek naar effecten verbreken MAP condities
  • Er is een aanpassing in temperatuurprofiel voor uitvoeren van een aanvullende studie (volgens het nieuwe Technical Guidance document).
  • Er is extra duiding in relatie begin besmetting/intermediaire grenswaarde en maximale groeipotentie

Deze wijzigingen zijn vooral bedoeld ter verduidelijking van bestaande interpretaties. Om deze reden is er geen consultatieronde aan vooraf gegaan. Er wordt momenteel gewerkt aan meer inhoudelijke wijzigingen van dit document mede door de publicatie van versie 4 van het Technical Guidance document on challenge tests and durability studies for assessing shelf-life of ready-to-eat foods related to Listeria monocytogenes. Deze zal in een later stadium worden gepubliceerd en voor deze versie is een consultatieronde voorzien.

Bron: NVWA.nl