Veiligheid voorop

Na de zomervakantie gaat iedereen weer met nieuwe energie aan het werk. Maar natuurlijk ook weer veilig. Dit blijft elke dag enorm belangrijk  voor zowel medewerkers als werkgevers. Toch sluipt onoplettendheid, gewoonte en snel maar minder veilig werken er soms toch in. Dan is het goed om iedereen weer  wakker te schudden en heel bewust te maken van het belang van veiligheid op de werkvloer.

De training veiligheidsbewustzijn van de NBA helpt medewerkers om zich bewust te zijn van de risico’s op hun werkplek en hier actief mee aan de slag te gaan. Ze gaan ze leren herkennen en erkennen. Tijdens deze training van 1 dag kijken medewerkers niet alleen naar de gevaren, maar ook naar hun eigen handelen en verantwoordelijkheden.   

Na de introductie over veilig werken, ongelukken, gevaren, verantwoordelijkheden, wetgeving en ervaringen gaan deelnemers in tweetallen de werkvloer op en inventariseren de (potentiele) gevaren op hun werkplek. Ook hier geldt dat wanneer je met andere ogen kijkt, je andere dingen ziet.

Alle mogelijke gevaren worden daarna beoordeeld en gewogen en krijgen een risicoscore. Zo worden de  risico’s onmiddellijk zichtbaar. De trainer stuurt na afloop van de training een verslag met een overzicht van alle risico’s per afdeling met de bijbehorende risicoscores naar de bakkerij.

Tijdens de trainingsdag werken deelnemers aan verschillende opdrachten. Hierdoor worden zij zich heel bewust van (on)veiligheid, gevaren en hun eigen rol hierin.  Door hier goed naar te kijken en er bewust van te zijn gaan de medewerkers nadenken en kijken naar praktische oplossingen.

Deelnemers zijn enthousiast over deze aanpak. Ze hebben veiligheid weer bovenaan staan en kijken kritischer naar hun werkplek. Fijn, zeker omdat iedereen aan het eind van een werkdag graag weer veilig naar huis wil gaan.  Meer informatie over de training Veiligheidsbewustzijn vind je op de website van NBA.

Carla Zwierstra
Carla.Zwierstra@nba-opleiding.nl