Verbod op kleurstof E171 (titaniumdioxide)

Vanaf volgend jaar geldt een EU-breed verbod op de witte kleurstof E171, ofwel titaniumdioxide, in voedingsmiddelen. Lidstaten van de Europese Unie zijn akkoord gegaan met het voorstel dat de Europese Commisie in mei 2021 deed. Het verbod treedt begin 2022 in werking, er volgt een uitfaseringsperiode van zes maanden. Daarvoor geproduceerde levensmiddelen kunnen op de markt blijven tot het einde van hun houdbaarheidsperiode.

Dit besluit is gebaseerd op een wetenschappelijk advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), waarin werd geconcludeerd dat E171 niet langer als veilig kan worden beschouwd bij gebruik als levensmiddelenadditief. Met name omdat bezorgdheid over genotoxiciteit niet kan worden uitgesloten.

Edith van Peij

kennis@nedverbak.nl