Verbod titaniumdioxide (E171)

Vorige week is het Europese verbod op het gebruik van de kleurstof titaniumdioxide (E 171) in levensmiddelen gepubliceerd. Levensmiddelen met E 171 die vóór 7 februari 2022 zijn geproduceerd mogen tot en met 7 augustus verder in de handel worden gebracht. Na die datum mogen zij in de handel blijven tot de minimumhoudbaarheidsdatum of uiterste consumptiedatum ervan.

Aangezien E171 niet langer voor gebruik in levensmiddelen is toegestaan, wordt ook de verwijzing er naar in het gebruik kaliumaluminiumsilicaat (E555) als draagstof uit additievenverordening 1333/2008 geschrapt.

Achtergrond bij verbod

Het verbod op E171 was vorig jaar al aangekondigd door de Europese Commissie en is nu dus officieel gepubliceerd. Over de veiligheid van E171 bestond al langer maatschappelijke discussie. Vorige jaar oordeelde EFSA dat op basis van alle beschikbare gegevens een zekere bezorgdheid in verband met genotoxiciteit niet kon worden uitgesloten, en heeft zij gezien de vele onzekerheden geconcludeerd dat E171 bij gebruik als levensmiddelenadditief niet langer als veilig kan worden beschouwd. Dit was aanleiding voor de Europese Commissie om met een verbod te komen. Omdat E171 geen onmiddellijk gevaar voor de gezondheid oplevert is er wel een uitfaseringstermijn ingesteld.

Edith van Peij

kennis@nedverbak.nl