Vergoeding of bijdrage aanvragen bij SFB? Dit zijn de deadlines in 2024

Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (SFB) biedt werkgevers en medewerkers in de bakkerijsector een aantal vergoedingen en bijdragen, zoals de Bijdrageregeling Beroepspraktijkvorming (BPV), de Startersbijdrage, de Bijdrage snuffelstages en de persoonlijke opleidingsvoucher. Hieronder vind je een overzicht van de uiterste data waarop je deze vergoedingen en bijdragen in 2024 kunt aanvragen.

Bijdrageregeling Beroepspraktijkvorming (BPV)
De Bijdrageregeling Beroepspraktijkvorming (BPV) bestaat uit een vergoeding voor leerbedrijven en een startersbijdrage voor bbl-leerlingen. De voorwaarden en bedragen lees je op de pagina Bijdrageregeling Beroepspraktijkvorming. Hiervoor gelden de volgende uiterlijke aanvraagdata:

Vergoeding leerbedrijven
Dien de aanvraag van de vergoeding over 2023 in vóór 1 oktober 2024. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier Bijdrage BPV werkgevers.
Aanvragen die later binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. Aanvragen van de vergoeding met terugwerkende kracht is sinds 2023 niet meer mogelijk.

Startersbijdrage bbl-leerlingen
Dien de aanvraag van de startersbijdrage in binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de opleiding is gestart. De startersbijdrage voor een opleiding die in 2023 is gestart, moet je dus aanvragen vóór 1 april 2024.
Gebruik daarvoor het aanvraagformulier Startersbijdrage werknemers.

Bijdrage snuffelstages
Bedrijven die aan snuffelstages meewerken, kunnen een bijdrage van het SFB aanvragen. Zie voor de voorwaarden en het bedrag van deze bijdrage de pagina Snuffelstage. Dien de aanvraag voor de Bijdrage snuffelstages in binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de snuffelstages plaatsvonden. De bijdrage voor snuffelstages in 2023 moet je dus aanvragen vóór 1 april 2024.
Gebruik daarvoor het Declaratieformulier bijdrageregeling snuffelstages.

Persoonlijke opleidingsvoucher
De persoonlijke opleidingsvoucher biedt medewerkers in de bakkerijsector een vergoeding voor een opleiding, training of cursus waardoor de medewerker kan groeien in zijn of haar (toekomstig) werk, binnen of buiten de (banket)bakkerij.

Zie voor de voorwaarden en het bedrag van de persoonlijke opleidingsvoucher:
Persoonlijke opleidingsvoucher – informatie voor medewerkers
Persoonlijke opleidingsvoucher – informatie voor leidinggevenden

Medewerkers vragen de persoonlijke opleidingsvoucher samen met hun werkgever aan via het aanvraagformulier Persoonlijke opleidingsvoucher. De voucher wordt uitbetaald na het aanleveren van de factuur van de opleiding, training of cursus, of het bewijs van deelname. Deze moet je binnen 6 maanden na afronding van de opleiding, training of cursus aanleveren, anders vervalt het recht op een vouchervergoeding.

Bakbekwaam.nl