Vertraagde invoering Nutri-Score

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het voornemen om in de eerste helft van 2022 het voedselkeuzelogo Nutri-Score in Nederland in te voeren. Invoering van het logo medio 2021, zoals eerder aangekondigd, is niet haalbaar. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Tussen de aan Nutri-Score deelnemende landen vinden gesprekken plaats over de inrichting van de organisatie rondom Nutri-Score. Daarbij zijn afspraken gemaakt tussen België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Spanje en Zwitserland. In een algemene overeenkomst is vastgelegd dat er een stuurgroep komt. Ook zijn afspraken gemaakt over de manier waarop besluiten over het logo worden genomen.

De internationale stuurgroep is gestart. De betrokken ministeries uit alle deelnemende landen hebben zitting in deze stuurgroep. Ook is een onafhankelijk internationaal wetenschappelijk comité met wetenschappers uit alle deelnemende landen gestart. Dat comité buigt zich over de berekening achter Nutri-Score en bekijkt of de criteria van Nutri-Score aansluiten bij de voedingsrichtlijnen van de deelnemende landen.

Het aanvankelijk doel om de Nutri-Score medio 2021 in Nederland te introduceren is volgens Blokhuis niet haalbaar. Voorafgaand aan de invoering moet de eerste wetenschappelijke evaluatie van het voedselkeuzelogo klaar zijn. De Gezondheidsraad en het RIVM zullen vervolgens aan de staatssecretaris adviseren over de uitkomsten van deze wetenschappelijke evaluatie.

De voorbereidingen voor de introductie van het logo gaan door. Blokhuis zorgt voor de aanpassing van de wetgeving in de Warenwet, de publieksvoorlichting wordt voorbereid en daarnaast wordt gewerkt aan praktische zaken zoals een portaal voor bedrijven.

FNLI flits 25 gaat ook over dit onderwerp (u moet ingelogd zijn om de FNLI flits te lezen).

Edith van Peij

kennis@nedverbak.nl