Wat is een mbo-certificaat?

Een mbo-certificaat is het bewijs dat een medewerker met succes een deel van een mbo-opleiding heeft afgerond.

Met een mbo-certificaat kunnen werkenden snel en vraaggericht om – of bijscholen. Ook voor zij instromers kan een mbo-certificaat een oplossing zijn om snel, maar met de juiste kennis aan het werk te kunnen. De scholing is praktijkgericht: een combinatie van leren op de werkvloer met lessen.

Voordeel van een mbo-certificaat boven een training is, dat deelnemers een door OCW erkend certificaat ontvangen met niveau aanduiding. Daarnaast kunnen deelnemers het mbo-certificaat aanvullen met de rest van de mbo-opleiding voor een mbo-diploma. Het civiele effect binnen, maar zeker buiten de branche van een mbo-certificaat is doorgaans groter dan dit van een branche training.

Op dit moment zijn er 3 mbo-certificaten die interessant zijn voor de industriële bakkerijen:

  • Voedselveilig produceren basis (Basis kerntaak voor niveau 2)
  • Voedselveilig produceren verdieping (Basis kerntaak voor niveau 3)
  • Beheersen voedselproductie (Twee werkprocessen uit profiel niveau 3)

Deze mbo-certificaten zijn voor de gehele voedingsindustrie maar kunnen bakkerijgericht ingezet worden. De opleiding behorende bij de mbo-certificaten worden uitgevoerd door het AOC in de regio.

Voor vragen over deze mbo-certificaten kun je terecht bij:

Carla Zwierstra van Stichting Bakkracht

carla.zwierstra@bakkracht.nl