Leden nieuws

Marktcijfers brood ontwikkeling 2013

Zoals elk jaar heeft het NBC ism het GfK en het Productschap (dit jaar voor de laatste keer) cijfers opgesteld over de marktverhoudingen en ontwikkeling van de broodconsumptie over 2013. Hierin is ook de verhouding industrie/ambacht in waarde en omvang meegenomen.

Lees verder »

ING: Rapport Voedingsmiddelenindustrie 2013-2018

In dit rapport geeft de ING bank een benchmarkoverzicht van de stand van zaken in 4 sectoren in de levensmiddelenindustrie waaronder de brood en zoetwaren industrie. Hierbij wordt vooruitgekeken naar 2018 toe m.b.t. de kansen en mogelijkheden op het gebied van investeringen etc.

Lees verder »

Stichting Reprorecht

Ondernemers ontvangen facturen van Stichting Reprorecht. Op basis van de
Auteurswet krijgen zij een betalingsvoorstel om het reprorecht voor het
fotokopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal te voldoen. De geïnde
vergoedingen worden jaarlijks door Stichting Reprorecht onder de rechthebbende
auteurs en uitgevers verdeeld.

Lees verder »

Deloitte: Bedrijfsvergelijking zelfstandige levensmiddelenhandel

De Branchegroep Retail van Deloitte presenteert met veel genoegen haar jaarlijks onderzoek naar de autonome ontwikkelingen in de zelfstandige levensmiddelendetailhandel. De aanhoudende economisch moeilijke tijd leidt ertoe dat de focus op prijs en aanbiedingen toeneemt bij de consument. Deze heeft in 2012 meer besteed in de supermarkt mede als gevolg van gestegen prijzen. Hoe die consument denkt en handelt, blijkt uit ons consumentenonderzoek van mei 2013 separaat opgenomen in dit rapport.

Lees verder »

Monitor Voedselverspilling Nederland

Wageningen Universiteit heeft in opdracht van het Ministerie van Economische
Zaken de eerste monitor ‘Voedselverspilling in Nederland 2009-2015’ uitgevoerd
en gepubliceerd . Staatssecretaris Dijksma stelt in haar brief  aan de Tweede Kamer dat de twee belangrijke uitkomsten
van het onderzoek zijn:

Lees verder »