Leden nieuws

Leden nieuws

Nieuw richtsnoerdocument beschrijving additieven

In de Additievenverordening (EG nr 1333/2008) is vastgelegd welke additieven mogen worden gebruikt bij de bereiding van levensmiddelen. De beschrijving van de categoriën in bijlage II van deze verordening is summier. Om die reden is een richtsnoerdocument opgesteld met nadere toelichting over welke levensmiddelen tot welke categorie behoren. Dit zogenaamde descriptorbestand is in maart 2015 geupdate.

Lees verder »
Leden nieuws

Meningverzoek inzake meergranenbrood, desembrood, rijsmiddelen en ‘gekleurd’ brood

Het NVB Bestuur kijkt in het kader van transparantie voor de consument naar de mogelijkheden om aanduidingen, zoals desembrood en meergranenbrood, waar mogelijk vast te leggen in het Warenwetbesluit Meel en brood. Daarnaast heeft het Ministerie de sector gevraagd te overwegen om de aanduiding ‘meergranen’ vast te leggen, maar ook om na te denken over het aspect ‘consumenten(on)begrip van gekleurde broden’.

Lees verder »
Leden nieuws

Workshop Wet Werk en Zekerheid

Vrijdag 17 april heeft de NVB een bijeenkomst georganiseerd in het kader van de eerste praktijkervaringen met de Wet Werk en Zekerheid. Het bleek dat dit onderwerp op warme belangstelling bij de leden kon rekenen. Ruim 30 mensen hadden zich voor deze bijeenkomst ingeschreven. Het instructie locaal van het NBC in Wageningen zat dan ook goed vol toen Janthony Wielink zijn presentatie begon. 

Lees verder »
Leden nieuws

Stand van zaken onderhandelingen nieuwe cao

Per 1 april 2015 is de laatste cao beëindigd. Doordat géén van de partijen (NVB, NBOV, CNV Vakmensen en FNV) deze cao heeft opgezegd, loopt de werkingssfeer ervan nog gewoon door. Dit houdt concreet in dat alle bepalingen in de cao nog gewoon uitgevoerd dienen te worden c.q. van toepassing zijn. 

Lees verder »
Leden nieuws

Kort verslag bestuursvergadering april 2015

Tijdens de april vergadering heeft het NVB bestuur het besluit genomen om de aanvraag tot lidmaatschap van Europastry Benelux B.V. te honoreren. Met ingang van direct is dit bedrijf, dat gevestigd is op een gloednieuwe locatie aan de Coulissenweg in Oldenzaald, dus lid van de NVB.

Lees verder »
Leden nieuws

FoodDrinkEurope info Q4 2014

In dit artikel op de website treft u relevante informatie aan over ontwikkelingen op Europees niveau t.a.v. productie en voedselprijzen in Europa over het 4e kwartaal van 2014.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden.

Lees verder »
Leden nieuws

AIBI – Information for Members

AIBI informeert in haar Information for Members nr. 1  over de AIBI Bread Quality Award. Daarnaast delen wij graag met u de tussentijdse presentatie van van het FLOURplus-project . Bekijk het document.

Lees verder »
Leden nieuws

Innovatievouchers voor 40 kleine onderzoeksvragen

MKB-ondernemers uit de agrifoodsector kunnen gebruik maken van innovatievouchers. Met de vouchers kunt u antwoord krijgen op kleine kennisvragen. Daarbij hoeft u, onder bepaalde voorwaarden, slechts de helft van de onderzoekskosten te betalen. De vouchers zijn in te zetten bij de DLO onderzoeksinstituten van Wageningen UR. In dit artikel vindt u het persbericht voor meer informatie. Contact over de innovatievouchers loopt via het MKB-loket (088-585 2206, mkbloket@tki-agrifood.nl, www.tki-agrifood.nl/mkb-loket).

Lees verder »
Leden nieuws

Nieuwe aanvullende module op de Hygiënecode

Sinds eind februari is er een aanvullende module op de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij gepubliceerd; deze module is officieel goedgekeurd door het ministerie van VWS. In de module zijn eisen opgenomen die gelden voor bedrijven die vallen onder de categorie ‘industrie’ en werken met de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij. Bedrijven die meer dan 50% van hun producten leveren aan derden of een erkenning hebben voor de verwerking van (producten met) rauwe ingrediënten van dierlijke oorsprong. 

Lees verder »
Leden nieuws

Scan Wet Werk en Zekerheid

MKBasis is een speciaal arrangement van werkgeversvereniging AWVN voor leden met minder dan 150 medewerkers. Ter introductie biedt MKBasis de Wwz-scan aan. Dit aanbod is geldig tot 1 juli 2015. 

Lees verder »
Leden nieuws

Imagocampagne Brood

Vanuit de opheffing van het Productschap Akkerbouw is eind 2014 het restant van de meelheffing aan de NVB en NBOV toebedeeld. Dit bedrag voor de NVB zal voor een gedeelte aangewend worden ten behoeve van een campagne m.b.t. de imago van Brood. Het NBC is aangewezen als uitvoerder van dit traject. Hierbij wordt het NBC bijgestaan door de Kennis/Communicatie werkgroep van de NVB.

Lees verder »