Leden nieuws

Leden nieuws

Derde Monitoring Voedselverspilling

De derde Monitor Voedselverspilling in Nederland laat zien dat er over de jaren 2009 tot en met 2013 niet veel veranderd is in de hoeveelheid voedsel die verspild wordt. De voedselverspilling in 2013 ligt tussen 1,83 en 2,71 miljoen ton. Dat is omgerekend per hoofd van de bevoling tussen de 109 en 162 kg. Het rapport vermeldt: “Binnen de categorie vers vindt het meeste verlies plaats bij brood, groente en fruit, gevolgd door zuivel, vlees en maaltijden. Soep en brood hebben het grootste aandeel in het voedselverlies. Bij brood speelt de dagverse perceptie een grote rol.”

Lees verder »
Leden nieuws

Update Top Sectoronderzoek Resilience – De `Graandioos´ studie

De ‘Graandioos’ studie is van start gegaan aan de Wageningen Universiteit. Deze studie vormt een groot deel van het Resilience project, waaraan de bakkerijsector meewerkt. Er wordt gekeken naar de effecten van volkoren graanproducten, zoals brood en ontbijtgranen, op de gezondheid van verschillende organen, zoals hart en vaten, lever en darm, en op de algehele gezondheid. Deze gezondheid wordt onder andere bepaald op twee uitgebreide meetdagen op de universiteit, waarbij onder meer diverse bloedafnames worden uitgevoerd en vetweefsel, bloedvaten, urine en ontlasting worden onderzocht.

Lees verder »
Leden nieuws

NVB acrylamideonderzoek in brood

Acrylamide ontstaat onbedoeld tijdens intensieve verhitting van koolhydraatrijke voedingsmiddelen. NVB heeft onderzoek laten uitvoeren naar het acrylamidegehalte in de meest gegeten Nederlandse broodsoorten. Doel van het onderzoek was om na te gaan of de acrylamidegehaltes in brood aanleiding geven om de reeds toegepaste reducerende maatregelen aan te scherpen. De conclusie van het onderzoek is dat Nederlands brood op basis van tarwe met 14,5 µg/kg ver onder de Europese indicatieve waarden van 80 µg/kg ligt en daarmee aantoont dat de toegepaste reducerende maatregelen effectief zijn.

Lees verder »
Leden nieuws

Zesde landelijke zoutmonitoring in brood uitgevoerd

In opdracht van het NVB Bestuur heeft NBC de zesde landelijke zoutmonitoring in brood uitgevoerd. Conclusie van de monitor is dat de gehele sector (industrie en ambacht) met een gewogen gemiddelde van 1,77% NaCL op droge stof voldoet aan het Warenwetbesluit Meel en brood.

Lees verder »
Leden nieuws

Stand van zaken onderhandelingen nieuwe cao

Per 1 april 2015 is de laatste cao beëindigd. Doordat géén van de partijen (NVB, NBOV, CNV Vakmensen en FNV) deze cao heeft opgezegd, loopt de werkingssfeer ervan nog gewoon door. Dit houdt concreet in dat alle bepalingen in de cao nog gewoon uitgevoerd dienen te worden c.q. van toepassing zijn. 

Lees verder »
Leden nieuws

Terugblik op voorjaars Algemene Ledenvergadering 2015

De goed bezochte voorjaars Algemene Ledenvergadering werd dit jaar bij Dr. A. Vogel in Elburg/’t Harde gehouden. Deze industriële producent van natuurlijke grondstoffen heeft onverwacht veel overeenkomsten met de producten en de productiewijze die de NVB leden hanteren. Dit kwam ook duidelijk naar voren in het woord van welkom door de algemeen directeur van Dr. A. Vogel, de heer Wahlborgh Kieskamp.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen april

GGraag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. U kunt de nieuwsflitsten op het ledengedeelte van de NVB website vinden.

Lees verder »
Leden nieuws

Terugkoppeling RIVM nav brood in suikermonitor

In de NVB nieuwsbrief van februari jl. informeerde we u over de nulmeting die het RIVM uit heeft gevoerd, betreffende het in kaart brengen wat het mono- en disacharidegehalte van diverse productcategorieën is. Deze meting geldt als uitgangspunt om te kijken in hoeverre het gehalte aan toegevoegde mono- en disacharide (suiker) in producten, die niet uitsluitend van nature aanwezige suikers bevatten, in de komende jaren daalt. 

Lees verder »
Leden nieuws

Nieuw richtsnoerdocument beschrijving additieven

In de Additievenverordening (EG nr 1333/2008) is vastgelegd welke additieven mogen worden gebruikt bij de bereiding van levensmiddelen. De beschrijving van de categoriën in bijlage II van deze verordening is summier. Om die reden is een richtsnoerdocument opgesteld met nadere toelichting over welke levensmiddelen tot welke categorie behoren. Dit zogenaamde descriptorbestand is in maart 2015 geupdate.

Lees verder »
Leden nieuws

Meningverzoek inzake meergranenbrood, desembrood, rijsmiddelen en ‘gekleurd’ brood

Het NVB Bestuur kijkt in het kader van transparantie voor de consument naar de mogelijkheden om aanduidingen, zoals desembrood en meergranenbrood, waar mogelijk vast te leggen in het Warenwetbesluit Meel en brood. Daarnaast heeft het Ministerie de sector gevraagd te overwegen om de aanduiding ‘meergranen’ vast te leggen, maar ook om na te denken over het aspect ‘consumenten(on)begrip van gekleurde broden’.

Lees verder »
Leden nieuws

Workshop Wet Werk en Zekerheid

Vrijdag 17 april heeft de NVB een bijeenkomst georganiseerd in het kader van de eerste praktijkervaringen met de Wet Werk en Zekerheid. Het bleek dat dit onderwerp op warme belangstelling bij de leden kon rekenen. Ruim 30 mensen hadden zich voor deze bijeenkomst ingeschreven. Het instructie locaal van het NBC in Wageningen zat dan ook goed vol toen Janthony Wielink zijn presentatie begon. 

Lees verder »