Nieuws

Leden nieuws

Minister Schippers erkent harde werk bedrijven om nieuwe etiketteringseisen te implementeren

De Europese Verordening over de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (nr 1169/2011) is sinds 13 december 2014 van kracht. De nieuwe regels moeten er voor zorgen dat de consument goed geïnformeerd en niet misleid wordt. Belangrijke veranderingen zijn dat allergenen voortaan opvallender moeten worden vermeld en dat er een minimale lettergrootte geldt om etiketten leesbaarder moeten zijn.

Lees verder »
Leden nieuws

GfK cijfers 2014

In dit artikel download u de algemene gegevens m.b.t. de ontwikkeling van de supermarktomzet over 2014 ten opzichte van 2013. Bij deze cijfers is inbegrepen een vooruitzicht naar de ontwikkeling over 2015 en de ontwikkeling van de promotiedruk

Vriendelijk verzoek deze vertrouwelijk te behandelen.

Wim Kannegieter

Lees verder »
Algemeen

Twitter account NVB

Wil je snel op de hoogte zijn van de laatste wetenswaardigheden over de NVB en haar activiteiten? Of nieuwtjes uit de markt het eerste lezen? Dan is het goed om te weten dat de NVB een eigen Twitteraccount heeft.

Volg de NVB via @NVBBakkerijen. Hoe meer volgers hoe beter.

Lees verder »
Algemeen

Aankondiging datum Voorjaars Algemene Ledenvergadering NVB

Dit voorjaar zal er weer een sociale activiteit georganiseerd worden rond de Voorjaars Algemene Ledenvergadering van de NVB. Dit naar aanleiding van de vraag hieromtrent vanuit de leden tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering in november 2014. Ook zal er een onderhoudend programma zijn voor de dames terwijl de heren/dames bijeen zullen zijn voor de feitelijke ALV.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

De Wet werk en zekerheid (Wwz) is een feit

Op 1 januari 2015 zijn de eerste veranderingen in gegaan: een aantal wijzigingen op het gebied van flexibele arbeid. Per 1 juli 2015 gaan de meest ingrijpende aanpassingen in: wijziging van het ontslagrecht, de wettelijke transitievergoeding en de inperking van de ketenbepaling.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

WGA Hiaat mantelovereenkomst Bakkersbedrijf een feit

Op donderdag 8 januari 2015 hebben de werkgeversverenigingen NVB (industriële bakkerijen), NBOV (ambachtelijke bakkerijen) en werknemersverenigingen FNV en CNV Vakmensen, verenigd in de Stichting Aanvullende Voorziening Arbeidsongeschiktheid Bakkerijsector (SAVAB)  met De Goudse Verzekeringen een mantelovereenkomst gesloten. Daarmee stellen wij u en uw medewerkers in de gelegenheid een WGA-gatverzekering af te sluiten tegen de gevolgen van inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers.

Meer informatie over de recentelijk afgesloten WGA Hiaat verzekering Bakkersbedrijf bij de Goudse treft u aan op de website van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Eindelijk! We mogen weer een volkoren boterham.

Heb jij die granen ook zo gemist de afgelopen jaren? Goed nieuws, de anti-tarwetrend komt tot zijn eind. Uit recent onderzoek blijkt dat het eten van volkorengranen goed is voor je hart. Wij vroegen onze voedingsdeskundige Carina Noordervliet wat zij van al die graantoestanden vindt. Mogen we nu wel of toch niet een volkoren boterham?

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Eten van volkoren zou sterftekans verlagen

WAGENINGEN – Deze week publiceerde de American Medical Association de resultaten van een langdurig en grootschalig onderzoek onder ruim 118.000 mensen. Die resultaten brengen volkorenconsumptie in verband met met een lagere sterftekans, onder meer bij hart- en vaatziekten. De uitkomsten van het onderzoek van de Havard Medical School is daarmee een bevestiging van eerder onderzoek naar de positieve effecten van volkorengranen.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Branchemotinor Brood Rabobank 12-2014

Recentelijk heeft de Rabobank een monitor rapportage uitgebracht over de broodsector. De visie van deze belangrijke speler in de banksector over de broodbranche willen wij u niet onthouden.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Premieoverzicht 2015

Zoals gebruikelijk ontvangt u aan het einde van het jaar/begin van het nieuwe jaar van de NVB een overzicht van diverse premies zoals die in het nieuwe jaar zullen gaan gelden. 

Lees verder »
Leden nieuws

Kort verslag bestuursvergadering NVB december 2014.

16 december is het bestuur van de NVB voor het laatst in 2014 bijeen geweest. Die bestuursvergadering was voor Willemijn van de Boogaard, in verband met haar vertrek bij Bakkersland, ook haar laatste vergadering in NVB verband. De ontstane vacature zal op korte termijn vanuit Bakkersland worden ingevuld.

Lees verder »