Tiende landelijke zoutmonitoring van start

In opdracht van de NVB gaat NBC de tiende landelijke zoutmonitoring in brood uitvoeren. Naast grootbrood zal dit jaar ook een groot deel kleinbrood meegenomen worden in de zoutmonitoring. Door toename van de NVB-leden zien we meer verscheidenheid in het broodassortiment. Daarnaast vallen vanaf oktober 2018 meerdere dagelijks gegeten broodsoorten onder de zoutnorm zoals geformuleerd in het Warenwetbesluit (breekbrood, pita’s, focaccia’s, stokbrood etc.).

De broden zullen bemonsterd worden bij industriële bakkerijen, retailbedrijven en ambachtelijke bakkers. NBC inventariseert momenteel het kleinbrood segment bij industriele bakkerijen. De bemonstering van het kleinbrood zal binnenkort starten. Voor grootbrood zal de bemonstering in juli en augustus plaatsvinden. NBC neemt contact op met de betreffende bakkerijen.

Het project zal begin november worden opgeleverd. De resultaten uit de steekproef 2018 zullen besproken worden met NVB leden tijdens de najaars Algemene Ledenvergadering.

Edith van Peij
kennis@nedverbak.nl