Het voedselbeleid voor de komende jaren

De minister van LNV en de staatssecretaris van VWS hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over het voedselbeleid van de komende jaren. In het voedselbeleid staat de beschikbaarheid van voldoende en verantwoord voedsel centraal. De aandacht gaat hierbij uit naar gezond en duurzaam voedsel, naar de beloning van de producent en de prijs van voedsel, de relatie tussen boer en burger en transparantie in de keten. Het streven is de beschikbare kennis over voedsel en de duurzame productie internationaal te delen.

De komende jaren zal onverminderd worden ingezet op gezond en duurzaam voedsel. De Schijf van Vijf is hierbij het uitgangspunt, vermindering van zout, verzadigd vet en suikers blijft een prioriteit. Transparantie in de voedselketen is fundamenteel voor consumentenvertrouwen. Het gaat hierbij om informatie over de herkomst, de voedingswaarde, de samenstelling van levensmiddelen en de duurzaamheid.

Bron: ‘Kamerbrief over accenten in het voedselbeleid voor de komende jaren

Edith van Peij
kennis@nedverbak.nl