Het goede voorbeeld – Zoutmonitor 2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVB in november 2018 zijn de uitkomsten van de NVB Zoutmonitoring 2018 gedeeld met de leden. Duidelijk komt naar voren dat de industriële bakkerijbranche op een goede wijze invulling geeft aan de wettelijke eis van 1,8% zout in brood. Bij het ambacht liggen nog duidelijk verbeterpunten. Zo heeft 40% van de monsters uit ht ambacht een zoutniveau boven de 1,8%. In zijn maandelijkse Bakkerswereld column gaat NVB directeur Wim Kannegieter hier nader op in.