Resultaten tiende landelijke zoutmonitoring

In opdracht van het NVB Bestuur heeft NBC de tiende landelijke zoutmonitoring in brood uitgevoerd. Er zijn 502 broden bemonsterd bij zowel ambachtelijke bakkers, industriële bakkerijen als bij retailbedrijven. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van mei tot en met augustus 2018.

Conclusie van de monitoring is dat de gehele sector (industrie en ambacht) met een gewogen gemiddelde van 1,64% zout op de droge stof ruim voldoet aan het Warenwetbesluit Meel en brood. Er is een groot verschil tussen het gemiddelde zoutgehalte op droge stof in brood van industriële (1,61%) en ambachtelijke bakkerijen (1,84%).

In totaal voldeed 15% van de bemonsterde broden niet aan de wettelijke norm van 1,8% NaCl op de droge stof. Waarbij 9% van de industriële en 40% van de ambachtelijke broden boven de wettelijke norm zat. In de monitoring dit jaar is er naast focus op grootbrood, ook een groot deel kleinbrood en overig brood bemonsterd. Dit vanwege bredere wetgeving en grotere verscheidenheid in het assortiment van NVB leden. De verschillende broodsoorten uit industriële bakkerijen voldoen aan de wettelijke norm. Stokbroden, hard kleinbrood en zuurstofarmverpakt kleinbrood laten de hoogste waarden zien.

Tabel: Resultaten tiende landelijke zoutmonitoring

 

Totaal

Industrie

Ambacht

Aantal monsters

502

400

102

Gewogen gemiddelde % NaCl op droge stof 

1,64

   

Gemiddelde % NaCl op droge stof

1,65

1,61

1,84

Gewogen gemiddelde natrium mg/100 g brood

407

   

Gemiddelde natrium mg/100 g brood

412

399

462

Totaal aantal monsters dat voldoet aan norm Schijf van Vijf ≤450mg natrium per 100g eindproduct (norm geldt alleen voor bruinbrood en volkoren)

416 (83%)

359 (90%)

57 (56%)

Gewogen gemiddelde zout g/100 g brood

1,02

   

Gemiddelde zout g/100 gram brood

1,03

1,00

1,15