Nieuws

Voeding en Gezondheid

Praktijktips claims in de bakkerijbranche

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft in de achterligende jaren duizenden aanvragen voor generieke gezondheidsclaims beoordeeld. Slechts 222 werden voldoende bewezen geacht. Dit zijn de gezondheidsclaims die u mag gebruiken als u aan de bijbehorende voorwaarden voldoet.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Doodsbang voor koolhydraten in brood?

Het NBC monitort 24 uur per dag de berichtgeving op internet en sociale media over brood. Momenteel zien we een grote trend als het gaat om koolhydraten. Er bestaan nogal wat misopvattingen over koolhydraten waardoor brood veelal als negatief wordt gezien. Het Kennisloket van NBC heeft een compleet dossier op haar website waaronder een artikel met de meest hardnekkige fabels over koolhydraten.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Symposium De Gezonde Werkvloer: De vloer op!

Op dinsdagmiddag 7 oktober organiseren de Stichting van de Arbeid en het Convenant Gezond Gewicht het symposium ‘De Gezonde Werkvloer: De vloer op!’
Dit jaar gaat het symposium in op structureel vitaliteitsbeleid. Hoe wordt de gezonde keuze de normale keuze en hoe kun je gewoontes doorbreken en gedrag veranderen? In een break-outsessie gaat u met elkaar en met Paul Rosenmöller in gesprek. Het programma vindt u hier .

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI lidmaatschap

FNLI lidmaatschap

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. U kunt zich als lid van NVB direct zelf registreren bij het FNLI secretariaat en hiermee aanmelden voor de nieuwsbrieven, flitsen, extranet, etc. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: secretariaat@fnli.nl.

De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de FNLI website vinden:

–          Flits 90 – Website Akkoord Verbetering Productsamenstelling online

–          Flits 97 – Digitale etiketinformatie toelichting Jumbo omtrent Brandbank

Flits 101 – Taskforce Voedselvertrouwen lanceert Ketenborging.nl: onaangekondigde inspecties belangrijke eis

Lees verder »
Leden nieuws

Handboek voor beoordeling van sociale impact van producten

Het handboek is een eerste stap, de methodiek wordt nu verder getest en verfijnd. De FNLI volgt relevante ontwikkelingen in de Commissie Duurzaamheid en analyseert de methode verder op relevantie voor de levensmiddelenindustrie, en consistentie met internationale richtlijnen voor duurzaamheid en MVO, zoals ISO26000 en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Lees verder »
Leden nieuws

Reclame Code Commissie ziet de term `gezond´ als gezondheidsclaim

De FNLI bericht in Flits 102 over een recente uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC) die verstrekkende gevolgen kan hebben voor de communicatie over producten, waarbij gebruik gemaakt wordt van de term ‘gezond’. De RCC stelt dat artikel 10 lid 3 van de Claimsverordening van toepassing is: “Verwijzingen naar algemene, niet-specifieke voordelen van de nutriënt of het levensmiddel voor de algemene gezondheid of voor het welzijn op het gebied van gezondheid zijn alleen toegestaan indien zij gepaard gaan met een specifieke gezondheidsclaim die is opgenomen in de in de artikelen 13 en 14 bedoelde lijsten”

Lees verder »
Leden nieuws

Samenvatting TC AIBI

 De Technische Commissie van AIBI is 16 september bijeen gekomen. Met op de agenda onderwerpen als acrylamide, enzymen, tolerantiewaarden, etc. Hier leest u een samenvatting van hetgeen is besproken.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Persbericht NBA: Trainen loont, ook in de industrie

Staan de plannen voor uw bedrijf voor 2015 al in de steigers? Weet u al precies wat u komend jaar wilt bereiken en hoe u dat gaat doen? Horen verdere kwaliteitsverbetering, daling van derving, efficiency en het voorkomen en (nog) sneller oplossen van storingen bij de doelen voor volgend jaar? 

Lees verder »
Algemeen

Afscheidsreceptie Albert Schipper en seminar Brood en Gezondheid

Zoals wellicht bekend heeft Albert Schipper begin september officieel afscheid genomen van de branche en is hij door de vele aanwezigen tijdens die receptie en het seminar Brood en Gezondheid ruimschoots in de spotlights gezet. En dat is natuurlijk geheel terecht. Want de NVB heeft afscheid genomen van een voorzitter die maar liefst 25 jaar aan het roer van de vereniging heeft gestaan. Niet onlogisch dat Ruud van Erp, als nieuwe voorzitter van de NVB,  Albert mocht benoemen tot 3e erelid van de NVB (na Hans Koster en Bram Mandemaker). 

Lees verder »
Algemeen

Ruud van Erp nieuwe NVB voorzitter

Tijdens de bestuursvergadering van september is Ruud van Erp tot voorzitter benoemd van d NVB. Van Erp, in het dagelijks leven Algemeen Directeur Delifrance Nederland, volgt hiermee Eugène Scholten op die eind augustus de voorzitterfunctie heeft neergelegd naar aanleiding van zijn vertrek bij Bakkersland.

Lees verder »