Nieuws

Leden nieuws

Zesde landelijke zoutmonitoring in brood uitgevoerd

In opdracht van het NVB Bestuur heeft NBC de zesde landelijke zoutmonitoring in brood uitgevoerd. Conclusie van de monitor is dat de gehele sector (industrie en ambacht) met een gewogen gemiddelde van 1,77% NaCL op droge stof voldoet aan het Warenwetbesluit Meel en brood.

Lees verder »
Algemeen

Eerste Bakery Nexus Time Out op 30 juni 2015

Bakery Nexus Time Out: het evenement voor vernieuwers, veranderaars, dwarse denkers en frisse kijkers! Op dinsdag 30 juni 2015 vindt de eerste editie plaats van Bakery Nexus Time Out. In het creatief laboratorium van Lijm & Cultuur in Delft organiseren wij een uniek evenement voor de bakkerijbranche met in de hoofdrol activist, hoogleraar en schrijver Jan Rotmans.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Ontwikkeling supermarktomzetten 2015

Met enige regelmaat ontvangt de NVB cijfers van de ontwikkeling van de omzet in de supermarkten op hoofdlijnen. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014 is de omzet in de supermarkten met 1,6% gestegen. Dit kwam voornamelijk door het gestegen aantal klanten.

Meer inhoudelijke info over deze cijfers op weekbasis treft u aan via de link Supermarktomzetontwikkeling.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

De Week van de levensmiddelenindustrie krijgt vorm in Noord-Nederland

Het vasthouden van de toppositie van de levensmiddelenindustrie vraagt om voldoende MBO/HBO technisch/technologisch geschoold personeel. Om jongeren op een toegankelijke manier kennis te laten maken met onze industrie, en te stimuleren om een opleiding in deze richting te kiezen, organiseert de FNLI vanuit de Human Capital Agenda Stuurgroep (HCA; waarin ook de NVB actief participeert) samen met bedrijven in Noord-Nederland van 2 t/m 8 november FutureProef | Week van de Levensmiddelenindustrie.

Lees verder »
Leden nieuws

Stand van zaken onderhandelingen nieuwe cao

Per 1 april 2015 is de laatste cao beëindigd. Doordat géén van de partijen (NVB, NBOV, CNV Vakmensen en FNV) deze cao heeft opgezegd, loopt de werkingssfeer ervan nog gewoon door. Dit houdt concreet in dat alle bepalingen in de cao nog gewoon uitgevoerd dienen te worden c.q. van toepassing zijn. 

Lees verder »
Leden nieuws

Terugblik op voorjaars Algemene Ledenvergadering 2015

De goed bezochte voorjaars Algemene Ledenvergadering werd dit jaar bij Dr. A. Vogel in Elburg/’t Harde gehouden. Deze industriële producent van natuurlijke grondstoffen heeft onverwacht veel overeenkomsten met de producten en de productiewijze die de NVB leden hanteren. Dit kwam ook duidelijk naar voren in het woord van welkom door de algemeen directeur van Dr. A. Vogel, de heer Wahlborgh Kieskamp.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Bakkerijbranche start broodoffensief

Na eerdere negatieve en verwarrende mediaberichten over brood lijkt het tij sinds begin dit jaar te keren. Voor het Nederlands Bakkerij Centrum een goed moment om, in opdracht van Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij, met een breed broodoffensief te komen onder de noemer: Brood. Wat zit daarin?

Bakkerijbranche start broodoffensief

Het doel is om van broodtwijfelaars weer broodfans te maken door op allerlei manieren het eerlijke verhaal over brood te vertellen. En vooral: te laten vertellen.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen april

GGraag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. U kunt de nieuwsflitsten op het ledengedeelte van de NVB website vinden.

Lees verder »
Leden nieuws

Terugkoppeling RIVM nav brood in suikermonitor

In de NVB nieuwsbrief van februari jl. informeerde we u over de nulmeting die het RIVM uit heeft gevoerd, betreffende het in kaart brengen wat het mono- en disacharidegehalte van diverse productcategorieën is. Deze meting geldt als uitgangspunt om te kijken in hoeverre het gehalte aan toegevoegde mono- en disacharide (suiker) in producten, die niet uitsluitend van nature aanwezige suikers bevatten, in de komende jaren daalt. 

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Onderzoek Harvard Universiteit: lagere sterftekans door volkoren eten

WAGENINGEN – Een wetenschappelijke publicatie afgelopen maart bewijst opnieuw het verband tussen de consumptie van volkoren en een lagere sterftekans. Volgend op eerder onderzoek van begin dit jaar, komt Harvard met de resultaten van een nog grootschaliger studie waarbij ruim 367.000 mensen tussen 50 en 71 jaar uit zes verschillende Amerikaanse staten betrokken waren. De publicatie laat een onmiskenbare relatie zien tussen volkorenconsumptie, sterftekans en verschillende aandoeningen.

Lees verder »
Leden nieuws

Nieuw richtsnoerdocument beschrijving additieven

In de Additievenverordening (EG nr 1333/2008) is vastgelegd welke additieven mogen worden gebruikt bij de bereiding van levensmiddelen. De beschrijving van de categoriën in bijlage II van deze verordening is summier. Om die reden is een richtsnoerdocument opgesteld met nadere toelichting over welke levensmiddelen tot welke categorie behoren. Dit zogenaamde descriptorbestand is in maart 2015 geupdate.

Lees verder »