Nieuws

Leden nieuws

Bestuursvergadering NVB juni 2015

Tijdens de bestuursvergadering van juni 2015 is de ALV geëvalueerd en zijn de wensenlijsten van de vakorganisaties besproken die in het overleg naar een nieuwe cao zijn ingebracht. Op dit moment wordt de onderhandelingen voor een nieuwe cao gevoerd. De verwachting is dat deze in de komende maanden zullen worden doorgezet.

Lees verder »

De broodhype voorbij: Hoe zit het nu écht met brood?

Telegraaf 9 juni 2015         

                

Waar de een roept dat we de boterham met kaas uit de broodtrommel moeten verbannen, pleit de ander juist voor een oer-Hollands bammetje op het menu. Zie jij ook door de boterhammen het bos niet meer? Geen nood. VROUW vroeg voedingsdeskundige Carina Noordervliet en voedingswetenschapper Liesbeth Smit: Hoe zit het nu écht met brood?

      

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Anti-brood trend kan gezondheid schaden

Een tarwevrij dieet, zoals De Voedselzandloper en Broodbuik propageren, kan zorgen voor een jodiumgebrek. Dat te veel brood ziek maakt, is nooit bewezen. Maar te weinig brood en daardoor jodiumtekort, kan wél leiden tot klachten, ziekte en problemen bij de hersenontwikkeling van kinderen. Daar moet tegen gewaarschuwd worden.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. U kunt de nieuwsflitsten op het ledengedeelte van de NVB website vinden.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

NVWA Infoblad Separatorvlees

Voor de productie en etikettering van separatorvlees bestaat er Europese wetgeving. In de praktijk is er nog sprake van een aantal onduidelijkheden in de interpretatie van die wetgeving. Middels het opstellen van het Infoblad 86: Separatorvlees Europese wetgeving productie en etikettering wil de NVWA duidelijkheid geven hoe wettelijke bepalingen ten aanzien van separatorvlees geïnterpreteerd dienen te worden. Het Infoblad bevat vragen en antwoorden op de wettelijke eisen uit te leggen. 

Lees verder »
Leden nieuws

Derde Monitoring Voedselverspilling

De derde Monitor Voedselverspilling in Nederland laat zien dat er over de jaren 2009 tot en met 2013 niet veel veranderd is in de hoeveelheid voedsel die verspild wordt. De voedselverspilling in 2013 ligt tussen 1,83 en 2,71 miljoen ton. Dat is omgerekend per hoofd van de bevoling tussen de 109 en 162 kg. Het rapport vermeldt: “Binnen de categorie vers vindt het meeste verlies plaats bij brood, groente en fruit, gevolgd door zuivel, vlees en maaltijden. Soep en brood hebben het grootste aandeel in het voedselverlies. Bij brood speelt de dagverse perceptie een grote rol.”

Lees verder »
Product en Proces

Campden BRI – onderzoek voedingsvezels

Toevoeging van voedingsvezels heeft invloed op de broodkwaliteit, wat betreft verlaagd volume, hoge waterabsorptie, plakkerig deeg, etc. Campden BRI heeft hiernaar onderzoek uitgevoerd om de uitdagingen in kaart te brengen en oplossingen te genereren. In het rapport  ‘The effect of added bran on water addition and bread quality’ leest u onder meer over de impact die zemelfractie hebben op het deeg.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Hoe Nederland over voedselhypes denkt

Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders niet zo gevoelig zijn voor voedseltrends en hypes. Ze worden gezien als verwarrend en onzin. Marktonderzoeksbureau GfK heeft in opdracht van het Network for Food Experts (NVVL) hier onderzoek  naar uitgevoerd onder 1063 Nederlanders. De deelnemers vulden online een enquête in over voedseltrends. 

Lees verder »
Leden nieuws

Update Top Sectoronderzoek Resilience – De `Graandioos´ studie

De ‘Graandioos’ studie is van start gegaan aan de Wageningen Universiteit. Deze studie vormt een groot deel van het Resilience project, waaraan de bakkerijsector meewerkt. Er wordt gekeken naar de effecten van volkoren graanproducten, zoals brood en ontbijtgranen, op de gezondheid van verschillende organen, zoals hart en vaten, lever en darm, en op de algehele gezondheid. Deze gezondheid wordt onder andere bepaald op twee uitgebreide meetdagen op de universiteit, waarbij onder meer diverse bloedafnames worden uitgevoerd en vetweefsel, bloedvaten, urine en ontlasting worden onderzocht.

Lees verder »

EC rapport over herkomstetikettering

De Europese Commissie (EC) publiceerde vorige week het onderzoeksrapport naar de (on)mogelijkheden omtrent herkomstetikettering van producten met maar één ingrediënt en ingrediënten die meer dan 50% van een levensmiddel uitmaken. In deze laatste categorie valt brood, waarbij het meel/bloemaandeel van 1 graansoort meer dan 50% bedraagt. Dit rapport was een vereiste onder artikel 26(5) van de Voedselinformatieverodening (1169/2011). Onderzocht is wat de gevolgen zijn van verplichte herkomstetikettering.

Lees verder »
Leden nieuws

NVB acrylamideonderzoek in brood

Acrylamide ontstaat onbedoeld tijdens intensieve verhitting van koolhydraatrijke voedingsmiddelen. NVB heeft onderzoek laten uitvoeren naar het acrylamidegehalte in de meest gegeten Nederlandse broodsoorten. Doel van het onderzoek was om na te gaan of de acrylamidegehaltes in brood aanleiding geven om de reeds toegepaste reducerende maatregelen aan te scherpen. De conclusie van het onderzoek is dat Nederlands brood op basis van tarwe met 14,5 µg/kg ver onder de Europese indicatieve waarden van 80 µg/kg ligt en daarmee aantoont dat de toegepaste reducerende maatregelen effectief zijn.

Lees verder »