Nieuws

Markt en Ondernemerschap

Symposium Het Verhaal van Bijzondere Granen

De tijd dat brood alleen wordt gemaakt van tarwe ligt ver achter ons. Graansoorten die we bijna waren vergeten, zijn hip en modern en vinden gretig aftrek. De consument is op zoek naar bijzondere nieuwe producten die passen bij zijn leefstijl en omgeving.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden.

Lees verder »
Leden nieuws

AIBI – Information for Members

AIBI informeert in haar Information for Members nr. 1  over de AIBI Bread Quality Award. Daarnaast delen wij graag met u de tussentijdse presentatie van van het FLOURplus-project . Bekijk het document.

Lees verder »
Leden nieuws

Innovatievouchers voor 40 kleine onderzoeksvragen

MKB-ondernemers uit de agrifoodsector kunnen gebruik maken van innovatievouchers. Met de vouchers kunt u antwoord krijgen op kleine kennisvragen. Daarbij hoeft u, onder bepaalde voorwaarden, slechts de helft van de onderzoekskosten te betalen. De vouchers zijn in te zetten bij de DLO onderzoeksinstituten van Wageningen UR. In dit artikel vindt u het persbericht voor meer informatie. Contact over de innovatievouchers loopt via het MKB-loket (088-585 2206, mkbloket@tki-agrifood.nl, www.tki-agrifood.nl/mkb-loket).

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Europese Commissie over herkomstetikettering

De Europese Commissie heeft nota genomen van het verzoek van het Europese Parlement voor verplichting van de herkomstetikettering en ziet het als plicht, onder het huidige economische klimaat, om een zorgvuldig onderbouwde beslissing te nemen over dit onderwerp. Om die reden zijn haalbaarheidsstudies in opdracht van de Commissie uitgevoerd. De studies tonen aan dat invoering van verplichte herkomstetikettering kostbaar en belastend is voor het bedrijfsleven en de controlerende instanties. Om die reden is de Commissie er niet van overtuigd dat verplichte herkomstetikettering wenselijk is. De daadwerkelijke discussie over herkomstetikettering moet nog plaatsvinden. Deze uitspraak kan als positief worden beschouwd voor brood, omdat brood voor meer dan 50% uit één grondstof bestaat.

Lees verder »
Leden nieuws

Nieuwe aanvullende module op de Hygiënecode

Sinds eind februari is er een aanvullende module op de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij gepubliceerd; deze module is officieel goedgekeurd door het ministerie van VWS. In de module zijn eisen opgenomen die gelden voor bedrijven die vallen onder de categorie ‘industrie’ en werken met de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij. Bedrijven die meer dan 50% van hun producten leveren aan derden of een erkenning hebben voor de verwerking van (producten met) rauwe ingrediënten van dierlijke oorsprong. 

Lees verder »
Leden nieuws

Scan Wet Werk en Zekerheid

MKBasis is een speciaal arrangement van werkgeversvereniging AWVN voor leden met minder dan 150 medewerkers. Ter introductie biedt MKBasis de Wwz-scan aan. Dit aanbod is geldig tot 1 juli 2015. 

Lees verder »
Leden nieuws

Imagocampagne Brood

Vanuit de opheffing van het Productschap Akkerbouw is eind 2014 het restant van de meelheffing aan de NVB en NBOV toebedeeld. Dit bedrag voor de NVB zal voor een gedeelte aangewend worden ten behoeve van een campagne m.b.t. de imago van Brood. Het NBC is aangewezen als uitvoerder van dit traject. Hierbij wordt het NBC bijgestaan door de Kennis/Communicatie werkgroep van de NVB.

Lees verder »
Leden nieuws

Overgangsregeling voor de transitievergoeding

 

02-03-2015 – Er komt een overgangsregeling voor de transitievergoeding om te voorkomen dat tijdelijke werknemers, zoals seizoenswerkers in de horeca en de recreatie- en tuinbouwsector, niet opnieuw worden ingehuurd en werkgevers met andere tijdelijke werknemers aan de slag gaan.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Raamovereenkomst verpakkingen 2013 – 2022

FNLI en CBL zijn samen met de overheid in 2012 gekomen tot een raamovereenkomst verpakkingen. In deze overeenkomst staat ondermeer dat bedrijven zich enerzijds inzetten om een einde te maken aan het gebruik van pvc als verpakkingsmateriaal in supermarkten en anderzijds pvc in verpakkingen terug te dringen. Een retailorganisatie heeft brancheorganisaties benaderd hierover, omdat zij hebben vernomen dat verpakkingsleveranciers niet altijd op de hoogte blijken van deze overeenkomst. Graag attenderen wij u daarom op deze overeenkomst en adviseren u hierover met u verpakkingsleveranciers te communiceren.nl

Lees verder »
Leden nieuws

Riskplaza en FSSC22000 de eerste kwaliteitssystemen op Ketenborging.nl

De kwaliteitssystemen Riskplaza en FSSC22000 zijn in een vergevorderd gesprek met de NVWA en krijgen op Ketenborging.nl de status ‘in behandeling’. De website is in 2014 gelanceerd door de Taskforce Voedselvertrouwen. Hierin werken overheid, toezichthouders en ketenpartners uit het bedrijfsleven samen, om het vertrouwen in de voedselketen te herstellen. De Taskforce heeft, in samenspraak met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), criteria voor private kwaliteitsschema’s opgesteld, die de private borging van de voedselveiligheid en -integriteit moeten versterken. Transparantie en informatie-uitwisseling maken een belangrijk onderdeel uit van deze criteria.

Lees verder »