Nieuws

Voeding en Gezondheid

Hoe Nederland over voedselhypes denkt

Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders niet zo gevoelig zijn voor voedseltrends en hypes. Ze worden gezien als verwarrend en onzin. Marktonderzoeksbureau GfK heeft in opdracht van het Network for Food Experts (NVVL) hier onderzoek  naar uitgevoerd onder 1063 Nederlanders. De deelnemers vulden online een enquête in over voedseltrends. 

Lees verder »
Leden nieuws

Update Top Sectoronderzoek Resilience – De `Graandioos´ studie

De ‘Graandioos’ studie is van start gegaan aan de Wageningen Universiteit. Deze studie vormt een groot deel van het Resilience project, waaraan de bakkerijsector meewerkt. Er wordt gekeken naar de effecten van volkoren graanproducten, zoals brood en ontbijtgranen, op de gezondheid van verschillende organen, zoals hart en vaten, lever en darm, en op de algehele gezondheid. Deze gezondheid wordt onder andere bepaald op twee uitgebreide meetdagen op de universiteit, waarbij onder meer diverse bloedafnames worden uitgevoerd en vetweefsel, bloedvaten, urine en ontlasting worden onderzocht.

Lees verder »

EC rapport over herkomstetikettering

De Europese Commissie (EC) publiceerde vorige week het onderzoeksrapport naar de (on)mogelijkheden omtrent herkomstetikettering van producten met maar één ingrediënt en ingrediënten die meer dan 50% van een levensmiddel uitmaken. In deze laatste categorie valt brood, waarbij het meel/bloemaandeel van 1 graansoort meer dan 50% bedraagt. Dit rapport was een vereiste onder artikel 26(5) van de Voedselinformatieverodening (1169/2011). Onderzocht is wat de gevolgen zijn van verplichte herkomstetikettering.

Lees verder »
Leden nieuws

NVB acrylamideonderzoek in brood

Acrylamide ontstaat onbedoeld tijdens intensieve verhitting van koolhydraatrijke voedingsmiddelen. NVB heeft onderzoek laten uitvoeren naar het acrylamidegehalte in de meest gegeten Nederlandse broodsoorten. Doel van het onderzoek was om na te gaan of de acrylamidegehaltes in brood aanleiding geven om de reeds toegepaste reducerende maatregelen aan te scherpen. De conclusie van het onderzoek is dat Nederlands brood op basis van tarwe met 14,5 µg/kg ver onder de Europese indicatieve waarden van 80 µg/kg ligt en daarmee aantoont dat de toegepaste reducerende maatregelen effectief zijn.

Lees verder »
Leden nieuws

Zesde landelijke zoutmonitoring in brood uitgevoerd

In opdracht van het NVB Bestuur heeft NBC de zesde landelijke zoutmonitoring in brood uitgevoerd. Conclusie van de monitor is dat de gehele sector (industrie en ambacht) met een gewogen gemiddelde van 1,77% NaCL op droge stof voldoet aan het Warenwetbesluit Meel en brood.

Lees verder »
Algemeen

Eerste Bakery Nexus Time Out op 30 juni 2015

Bakery Nexus Time Out: het evenement voor vernieuwers, veranderaars, dwarse denkers en frisse kijkers! Op dinsdag 30 juni 2015 vindt de eerste editie plaats van Bakery Nexus Time Out. In het creatief laboratorium van Lijm & Cultuur in Delft organiseren wij een uniek evenement voor de bakkerijbranche met in de hoofdrol activist, hoogleraar en schrijver Jan Rotmans.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Ontwikkeling supermarktomzetten 2015

Met enige regelmaat ontvangt de NVB cijfers van de ontwikkeling van de omzet in de supermarkten op hoofdlijnen. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014 is de omzet in de supermarkten met 1,6% gestegen. Dit kwam voornamelijk door het gestegen aantal klanten.

Meer inhoudelijke info over deze cijfers op weekbasis treft u aan via de link Supermarktomzetontwikkeling.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

De Week van de levensmiddelenindustrie krijgt vorm in Noord-Nederland

Het vasthouden van de toppositie van de levensmiddelenindustrie vraagt om voldoende MBO/HBO technisch/technologisch geschoold personeel. Om jongeren op een toegankelijke manier kennis te laten maken met onze industrie, en te stimuleren om een opleiding in deze richting te kiezen, organiseert de FNLI vanuit de Human Capital Agenda Stuurgroep (HCA; waarin ook de NVB actief participeert) samen met bedrijven in Noord-Nederland van 2 t/m 8 november FutureProef | Week van de Levensmiddelenindustrie.

Lees verder »
Leden nieuws

Stand van zaken onderhandelingen nieuwe cao

Per 1 april 2015 is de laatste cao beëindigd. Doordat géén van de partijen (NVB, NBOV, CNV Vakmensen en FNV) deze cao heeft opgezegd, loopt de werkingssfeer ervan nog gewoon door. Dit houdt concreet in dat alle bepalingen in de cao nog gewoon uitgevoerd dienen te worden c.q. van toepassing zijn. 

Lees verder »
Leden nieuws

Terugblik op voorjaars Algemene Ledenvergadering 2015

De goed bezochte voorjaars Algemene Ledenvergadering werd dit jaar bij Dr. A. Vogel in Elburg/’t Harde gehouden. Deze industriële producent van natuurlijke grondstoffen heeft onverwacht veel overeenkomsten met de producten en de productiewijze die de NVB leden hanteren. Dit kwam ook duidelijk naar voren in het woord van welkom door de algemeen directeur van Dr. A. Vogel, de heer Wahlborgh Kieskamp.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Bakkerijbranche start broodoffensief

Na eerdere negatieve en verwarrende mediaberichten over brood lijkt het tij sinds begin dit jaar te keren. Voor het Nederlands Bakkerij Centrum een goed moment om, in opdracht van Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij, met een breed broodoffensief te komen onder de noemer: Brood. Wat zit daarin?

Bakkerijbranche start broodoffensief

Het doel is om van broodtwijfelaars weer broodfans te maken door op allerlei manieren het eerlijke verhaal over brood te vertellen. En vooral: te laten vertellen.

Lees verder »