Nieuws

Leden nieuws

Hulpmiddel voor etikettering van aroma´s

FoodDrinkEurope, de Europese koepelorganisatie van de levensmiddelenindustrie, heeft een document opgesteld met richtsnoeren voor de toepassing van de Aromaverordening (Verordening (EG) nr. 1334/2008 ). U kunt dit document als hulpmiddel gebruiken, het bevat bijvoorbeeld interpretaties over de aanduiding en de etikettering van aroma’s in de lijst van ingrediënten van levensmiddelen.

Lees verder »
Leden nieuws

EC Handleiding etikettering van kleurende ingrediënten

De handleiding van de Commissie over kleurende ingrediënten kent een deadline van november 2015. Vanaf dan moeten alle bedrijven die gebruikmaken van bepaalde kleurende stoffen in een product, deze in de etikettering ingedeeld hebben naar additief of ingrediënt. De handleiding bevat op pagina 11 een beslisboom die als hulpmiddel ingezet kan worden. Hoewel de handleiding geen wettelijke bepaling is en de wijze waarop bepaald kan worden of het product voldoet aan de gestelde eisen nog ontbreekt, is het aan te raden indien van toepassing om met uw leverancier van dergelijke grondstoffen te bepalen wat al aangepast moet worden en wat niet.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Productcriteria voor het Vinkje herzien

De wetenschappelijke commissie van Stichting Ik Kies Bewust heeft de productcriteria  voor het gebruik van het Vinkje herzien. Iedere vier jaar worden de criteria voor verzadigd vet, suikers, zout, energie en voedingsvezels opnieuw beoordeeld, met als doel dat de producten steeds iets gezonder worden. Dit leidt voor vele producten tot productsamenstelling en/of etiket wijzigingen. 

Lees verder »
Leden nieuws

NVWA handhaving wijziging voor voedingswaarde toleranties

De NVWA heeft aangekondigd de Europese richtsnoer over voedingswaarde toleranties en afrondingen te gaan hanteren in handhaving. De NVWA heeft lange tijd nog de toleranties en afrondingen gehanteerd vanuit 2000, mede omdat de Europese richtsnoer een complex systeem omvat. De tolerantiegrenzen van de voedingswaardedeclaratie hangen namelijk af van verschillende situaties. FNLI heeft daarom een verduidelijkingsdocument opgesteld als hulpmiddel, deze vindt u op het ledengedeelte van de NVB-site.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Geen verplichte herkomstetikettering voor vlees als ingrediënt

De Europese Commissie (EC) heeft bekend gemaakt de vermelding van de herkomst van vlees als ingrediënt niet verplicht te willen stellen. Ondanks het verzoek van het Europees Parlement om de verplichting wel in te voeren. De EC heeft in het kader van de Europese productinformatiewetgeving (verordening (EG) nr. 1169/2011) onderzoek laten uitvoeren naar de consequenties van verplichte herkomstetikettering, dit onderzoek leidde tot een negatief advies. Hiermee worden de extra etiketteringsverplichtingen tegengegaan.

Lees verder »
Leden nieuws

NVWA interpretatie van voedings- en gezondheidsclaims in marketing en op etiket

Onlangs publiceerde de NVWA een onderzoek naar etiketten en claims van verpakte ontbijtgranen waaruit bleek dat een groot deel van de etiketten niet aan de eisen voldeed. In de ogen van de NVWA waren veel voedings- en gezondheidsclaims onduidelijk. In het onderzoek hanteerde de NVWA echter een aantal uitgangspunten die niet bekend zijn bij fabrikanten. Deze interpretaties hebben ook betrekking op andere producten dan ontbijtgranen.
Om die reden heeft FNLI een analyse gemaakt van de aantal aandachtspunten waarmee u rekening dient te houden op uw etiket en in uw marketing.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Minder asbestovertredingen maar Inspectie SZW blijft alert

De strenge en intensieve aanpak van de Inspectie SZW in de asbestsector is duidelijk merkbaar. Zowel het aantal overtredingen door gecertificeerde saneringsbedrijven als door malafide verwijderaars neemt af. Voor de Inspectie SZW echter geen reden om de inspectiedruk te verminderen. “Het asbestrisico vraagt voorlopig nog onze volle aandacht”, stelt Inspecteur-generaal Van den Bos in de ‘sectorrapportage asbest 2015’.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Hybride financiering WGA stelsel per 1-1-2017

Op 22 juni jl. heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd naar de kamer over het hybride financieringsstelsel van de WGA. In deze brief doet de Minister een voorstel om een aantal maatregelen te nemen om de onbalans in de financiering tussen het UWV en private verzekeraars te herstellen. 

Lees verder »
Leden nieuws

Monitoring naleving reclameregels

Vanaf 1 juli 2015 geldt de herziene Reclamecode voor Voedingsmiddelen . De FNLI heeft met het Ministerie van VWS afgesproken jaarlijks te rapporteren over de naleving van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen door levensmiddelenfabrikanten. Om die reden worden in de maand augustus alle reclame-uitingen van bedrijven door een externe partij bekeken op compliance met de regels. 

Lees verder »
Leden nieuws

Bestuursvergadering NVB augustus 2015

In de eerste bestuursvergadering na de zomervakantie is uitgebreid gesproken met de vertegenwoordigers van de NVB in het bestuur van het BPF Bakkersbedrijf. Het bestuur is door de vertegenwoordigers van de NVB op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen en veranderingen in het pensioenland. Ook is verslag gedaan van de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de contactbespreking tussen bestuur en pensioenbestuurders eerder dit jaar. 

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Hoe zit het nu echt met Gluten?

Dé echte waarheid over gluten Door redactie VROUW

Was het assortiment aan glutenvrije producten jaren geleden nog schaars, anno 2015 is het bijna verdriedubbeld. De reden? Gluten zouden slecht zijn voor onze gezondheid. Maar is dat wel zo? VROUW.nl vroeg voedingswetenschappers Astrid Postma-Smeets en Marijke Berkenpas, en VROUW voedingsdeskundige Carina Noordervliet: hoe zit het nu echt met gluten?

 
Lees verder »
Leden nieuws

Onderzoek NVB – Steekproef acrylamidegehalte in brood

Brood als basisvoedingsmiddel is geïncludeerd in de Europese acrylamidediscussie in verband met de consumptiehoeveelheid. Het is daarom van belang te weten wat de daadwerkelijke acrylamidegehaltes in commercieel te verkrijgen brood zijn, om beleid te kunnen voeren rondom de eventueel te nemen maatregelen en ter onderbouwing van de communicatie vanuit NVB. Om die reden heeft de NVB een steekproef gedaan naar acrylamidegehalte in brood.

Lees verder »