Nieuws

Leden nieuws

Bericht van FNLI over prioriteiten Nederlands voorzitterschap EU 2016

Minister Edith Schippers van VWS lichtte tijdens een FoodDrinkEurope vergadering haar Europese ambities op het vlak van verbetering van de productsamenstelling toe. De minister gaat in de eerste helft van 2016 het thema verbetering van de productsamenstelling Europees agenderen en in februari een conferentie over dit thema organiseren. 

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

De nationale financieringswijzer is gelanceerd

De nationale financieringswijzer voor ondernemers (www.nationalefinancieringswijzer.nl) is gelanceerd. Dit is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Hiermee krijgt de ondernemer snel een overzicht van financieringsopties bestaande uit naast het traditionele bancair krediet: financiering met behulp van crowdfunding, microfinanciering van Qredits en kredietunies. Door een zevental vragen over hun bedrijf en plannen te beantwoorden, kunnen ondernemers zien wat het beste bij hen past. Binnenkort zal op de website van de NVB (Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij) de link naar de Nationale Financieringswijzer worden toegevoegd.

Lees verder »
Leden nieuws

Acrylamide op Europese agenda

De Expert Commissie Contaminanten van de Europese Commissie heeft een discussiedocument opgesteld met mogelijke risk management maatregelen met betrekking tot acrylamide naar aanleiding van de nieuwe EFSA opinie over acrylamide. De Commissie concludeert dat het mogelijk is om de acrylamidegehaltes in levensmiddelen te verlagen, maar het blijkt dat mitigatiemaatregelen nog niet in alle sectoren en door alle levensmiddelenbedrijven voldoende worden toegepast.

Lees verder »
Leden nieuws

Visiedocument FNLI Stuurgroep Human Capital Agenda

Sinds enige tijd participeert de NVB in de FNLI Stuurgroep Human Capital Agenda. Dit omdat de verbinding tussen de behoefte van de voedingslevensmiddelen industrie en de (technische) beroepsopleiding onvoldoende op elkaar aansluiten. En omdat voorzien wordt dat er in de naaste toekomst een tekort aan technisch opgeleid personeel gaat ontstaan.

Lees verder »
Leden nieuws

Algemene Leden Vergadering 10 november 2015

Inmiddels zijn de uitnodigingen van de najaars ALV verstuurd naar de eerste contactpersonen van de NVB leden. De najaars ALV zal worden gehouden in het Van der Valk Hotel te Houten.

Naast de gebruikelijke (bestuurlijke en begrotingstechnische) onderwerpen zijn er een tweetal interessante presentaties voor de aanwezigen.

  1. Er zal door Flip van Straaten een update gegeven worden van de NVB Brood imago campagne “Brood; wat zit daarin?”
  2. Vanuit het GfK zal er een presentatie gehouden worden over het versrapport Supermarkten m.b.t. de broodafdeling. Hierdoor zal inzicht gegeven worden in de broodmarkt van Nederland binnen supermarktland.

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en toch bij deze ALV aanwezig willen zijn, dan kunt u zich melden bij Monique van den Hout (secretariaat@nedverbak.nl).

Lees verder »
Leden nieuws

Stand van zaken cao onderhandelingen

In september 2015 zijn een tweetal onderhandelingsrondes geweest over een nieuwe cao in het Bakkersbedrijf. Uiteindelijk hebben die rondes geresulteerd in een eindbod van de werkgevers voor een nieuwe cao met een looptijd van 18 maanden. Verder zijn er afspraken gemaakt over een te introduceren kostenneutrale Vitaliteitsregeling. 

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Doe mee met Het Nationaal Schoolontbijt!

Dit jaar gaan wederom honderdduizenden leerlingen van basisscholen in heel Nederland tijdens Het Nationaal Schoolontbijt ontbijten. Dat gebeurt tijdens de 13e editie van Het Nationaal Schoolontbijt in de week van 9 tot en met 13 november. Hiermee laten we zien hoe leuk en belangrijk een gezond ontbijt met brood is.

Lees verder »
Leden nieuws

Verloop campagne Brood, wat zit daarin?

Het eerste thema (broodsoorten) van het broodoffensief ‘Brood, wat zit daarin?’ ligt ondertussen alweer enige tijd achter ons en het volgende thema (wat doet brood met je) staat alweer in de steigers. De vraag is nu; hebben we met de media en de middelen rondom het thema broodsoorten  het gewenste resultaat behaald en liggen we met ons offensief op koers? 

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:
• Flits 60 – Tarief Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen 2016
• Flits 64 – Werkbezoek voor politici bij uw bedrijf

Lees verder »
Leden nieuws

Bericht van FNLI over duurzame palmolie

The Consumer Goods Forum, het internationale samenwerkingsnetwerk van fabrikanten en retailers, heeft Sustainable Palm Oil Sourcing Guidelines  gepubliceerd om bedrijven te ondersteunen in hun ambitie om palmolie duurzaam in te kopen, en daarbij een stap verder te gaan dan de duurzaamheidseisen van de RSPO of equivalente standaarden. De gezamenlijke richtlijnen passen in de ambitie van het Consumer Goods Forum om ontbossing  tegen te gaan.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Wegwijzer Verduurzaming

FNLI heeft de Wegwijzer Verduurzaming voor levensmiddelenbedrijven online gezet. Met deze wegwijzer wordt verduurzaming overzichtelijk en concreet voor bedrijven. Het biedt antwoorden op de vragen: wat moet u weten, wat kunt u doen en wie kan u helpen. U vindt deze hier.

Lees verder »