Nieuws

Leden nieuws

FNLI Flitsen april

GGraag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. U kunt de nieuwsflitsten op het ledengedeelte van de NVB website vinden.

Lees verder »
Leden nieuws

Terugkoppeling RIVM nav brood in suikermonitor

In de NVB nieuwsbrief van februari jl. informeerde we u over de nulmeting die het RIVM uit heeft gevoerd, betreffende het in kaart brengen wat het mono- en disacharidegehalte van diverse productcategorieën is. Deze meting geldt als uitgangspunt om te kijken in hoeverre het gehalte aan toegevoegde mono- en disacharide (suiker) in producten, die niet uitsluitend van nature aanwezige suikers bevatten, in de komende jaren daalt. 

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Onderzoek Harvard Universiteit: lagere sterftekans door volkoren eten

WAGENINGEN – Een wetenschappelijke publicatie afgelopen maart bewijst opnieuw het verband tussen de consumptie van volkoren en een lagere sterftekans. Volgend op eerder onderzoek van begin dit jaar, komt Harvard met de resultaten van een nog grootschaliger studie waarbij ruim 367.000 mensen tussen 50 en 71 jaar uit zes verschillende Amerikaanse staten betrokken waren. De publicatie laat een onmiskenbare relatie zien tussen volkorenconsumptie, sterftekans en verschillende aandoeningen.

Lees verder »
Leden nieuws

Nieuw richtsnoerdocument beschrijving additieven

In de Additievenverordening (EG nr 1333/2008) is vastgelegd welke additieven mogen worden gebruikt bij de bereiding van levensmiddelen. De beschrijving van de categoriën in bijlage II van deze verordening is summier. Om die reden is een richtsnoerdocument opgesteld met nadere toelichting over welke levensmiddelen tot welke categorie behoren. Dit zogenaamde descriptorbestand is in maart 2015 geupdate.

Lees verder »
Leden nieuws

Meningverzoek inzake meergranenbrood, desembrood, rijsmiddelen en ‘gekleurd’ brood

Het NVB Bestuur kijkt in het kader van transparantie voor de consument naar de mogelijkheden om aanduidingen, zoals desembrood en meergranenbrood, waar mogelijk vast te leggen in het Warenwetbesluit Meel en brood. Daarnaast heeft het Ministerie de sector gevraagd te overwegen om de aanduiding ‘meergranen’ vast te leggen, maar ook om na te denken over het aspect ‘consumenten(on)begrip van gekleurde broden’.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Nieuwe studie Harvard bevestigt lagere sterftekans door volkoren

Een wetenschappelijke publicatie afgelopen maart bewijst opnieuw het verband tussen de consumptie van volkoren en een lagere sterftekans. Volgend op eerder onderzoek (gepubliceerd begin dit jaar) komt Harvard met de resultaten van een nog grootschaliger studie, waarbij 367.422 mensen tussen 50 en 71 jaar uit zes verschillende Amerikaanse staten betrokken waren. De publicatie laat een onmiskenbare relatie zien tussen volkorenconsumptie, sterftekans en verschillende aandoeningen.

Lees verder »
Leden nieuws

Workshop Wet Werk en Zekerheid

Vrijdag 17 april heeft de NVB een bijeenkomst georganiseerd in het kader van de eerste praktijkervaringen met de Wet Werk en Zekerheid. Het bleek dat dit onderwerp op warme belangstelling bij de leden kon rekenen. Ruim 30 mensen hadden zich voor deze bijeenkomst ingeschreven. Het instructie locaal van het NBC in Wageningen zat dan ook goed vol toen Janthony Wielink zijn presentatie begon. 

Lees verder »
Leden nieuws

Stand van zaken onderhandelingen nieuwe cao

Per 1 april 2015 is de laatste cao beëindigd. Doordat géén van de partijen (NVB, NBOV, CNV Vakmensen en FNV) deze cao heeft opgezegd, loopt de werkingssfeer ervan nog gewoon door. Dit houdt concreet in dat alle bepalingen in de cao nog gewoon uitgevoerd dienen te worden c.q. van toepassing zijn. 

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

`NVWA verhevigt strijd tegen `rotte appels´ in voedselketen

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) verhevigt de strijd tegen ‘rotte appels’ in de voedselketen. Dat maakte inspecteur-generaal Harry Paul bekend tijdens het Food Event 2015 in Den Bosch. Verder brak hij een lans voor de openbaarmaking van inspectiegegevens en kondigde hij aan dat de voedingsindustrie meer onaangekondigde inspecties wachten.

Lees verder »
Leden nieuws

Kort verslag bestuursvergadering april 2015

Tijdens de april vergadering heeft het NVB bestuur het besluit genomen om de aanvraag tot lidmaatschap van Europastry Benelux B.V. te honoreren. Met ingang van direct is dit bedrijf, dat gevestigd is op een gloednieuwe locatie aan de Coulissenweg in Oldenzaald, dus lid van de NVB.

Lees verder »
Leden nieuws

FoodDrinkEurope info Q4 2014

In dit artikel op de website treft u relevante informatie aan over ontwikkelingen op Europees niveau t.a.v. productie en voedselprijzen in Europa over het 4e kwartaal van 2014.

Lees verder »