Nieuwe wet over transvetzuren

In mei 2019 is een Europese wet ingegaan over transvetzuren. Transvetzuren zijn onverzadigde vetzuren, die slecht zijn voor onze gezondheid. De nieuwe wet zorgt ervoor dat de schadelijke gezondheidseffecten van transvetzuren worden beperkt. Maar wat betekent deze nieuwe wet voor de bakkerij? Het Nederlands Bakkerij Centrum zet het voor u op een rijtje.

Wat staat er in de nieuwe wet?

In de nieuwe wet staat dat producten die bedoeld zijn voor de eindgebruiker, dus de consument, maximaal 2 gram transvet per 100 gram vet mogen bevatten. Hierbij tellen alleen plantaardige producten en oliën mee, zoals margarine en frituurvet. Transvetten van dierlijke oorsprong, zoals in roomboter en kaas zijn uitgezonderd en tellen niet mee. Ter verduidelijking, een roombotercroissant mag maximaal 2 gram transvet per 100 gram vet bevatten, maar in de berekening hoeft u geen rekening te houden met de transvetten uit roomboter.

Om het wat lastiger te maken: de wet geldt alleen voor producten die bedoeld zijn voor de eindverbruiker, de consument dus. Een grondstof die u inkoopt bij uw leverancier mag dus méér dan 2 gram transvet per 100 gram vet bevatten. De leverancier moet  u bij aankoop wel informeren over het gehalte aan transvetzuren, wanneer dit meer dan 2 gram transvet per 100 gram vet is. Dit kan bijvoorbeeld via de productspecificatie. Ook in deze situatie worden transvetten in vetten van dierlijke oorsprong buiten beschouwing gelaten. Het eindproduct dat u met de grondstof maakt, mag niet meer dan 2 gram transvet per 100 gram vet bevatten.

Producten moeten per 1 april 2021 voldoen aan deze wet.

In de bakkerij

Een limiet op de hoeveelheid transvet in producten, betekent dat ook u kritisch moet kijken naar uw inkoop en aanbod van producten.

Inkoop

 • Koop – indien mogelijk – producten in die een laag gehalte aan
  transvetzuren bevatten. Hoe lager het gehalte aan transvetzuren, hoe beter.
 • Wanneer een grondstof méér dan 2 gram transvet per 100 gram vet
  bevat (transvet van dierlijke oorsprong uitgezonderd), dient uw leverancier
  hier informatie over te geven.

Aanbod

 • De hoeveelheid transvetzuren in uw producten berekent u aan de
  hand van de receptuur. De ingrediëntendatabank SpecsPlaza kan
  daarbij helpen, deze geeft alle benodigde informatie over bakkerijgrondstoffen
  in één systeem. Nogmaals:  de transvetzuren uit dierlijke vetten (zoals
  roomboter en kaas) tellen niet mee. Tip: margarine uit Nederland bevat vaak een
  laag gehalte aan transvetzuren, bij margarine uit andere landen hoeft dat niet
  zo te zijn. Let daarom goed op waar uw margarine vandaan komt. Ook hier
  kan SpecsPlaza u bij helpen.
 • Wanneer er met het huidige recept méér dan 2 gram transvet per 100
  gram vet in het product zit, heeft u twee opties:
  • het vetgehalte in het product verlagen
  • een andere grondstof inkopen met een lager transvetgehalte 

Bron: NBC.nl

Edith van Peij
kennis@nedverbak.nl