Sectorhuisfantasie

Veel mensen roepen dat er meer samenwerking moet komen via het Sectorhuis. Deze stuurlui aan wal zijn van mening dat het Sectorhuis een onlosmakelijke voorwaarde is voor die samenwerking. De praktijk wijst echter anders uit. In zijn maandelijkse Bakkerswereld column gaat NVB directeur Wim Kannegieter hier nader op in.