Riskplaza verlenging acceptatie ketenborging.nl

De NVWA heeft op basis van de resultaten in 2019 opnieuw het vertrouwen uitgesproken in Riskplaza. De acceptatie van Riskplaza op ketenborging.nl wordt verlengd. Dit betekent dat NVWA bij Riskplaza-audit+ gecertificeerde bedrijven aangepast/verminderd toezicht uitvoert op de beheersing van voedselveiligheidsgevaren afkomstig van grondstoffen.
 
Bron: Riskplaza Nieuwsbrief, 2 april 2020
 
Edith van Peij
kennis@nedverbak.nl