Internetconsultatie nieuw systeem productverbetering

Het Ministerie van VWS is samen met het RIVM en het Voedingscentrum een nieuw systeem tot stimulering van productverbetering aan het ontwikkelen. De overheid houdt momenteel een internetconsultatie tot en met begin mei (de einddatum wordt waarschijnlijk verlengd). Een ieder kan reageren op de voorgestelde aanpak en aangeven of deze uitvoerbaar, haalbaar en voldoende ambitieus is.

Het nieuwe systeem dient als opvolging van het akkoord verbetering productsamenstelling dat eind 2020 afloopt. We eten veel producten met suiker, zout of verzadigd vet. Als deze producten minder suiker, zout of verzadigd vet bevatten, draagt dat bij aan onze gezondheid. Productverbetering is één van de activiteiten om tot een gezonder aanbod van voedsel te komen. De overheid ontwikkelt daarom een aanpak om bedrijven aan te sporen hun producten gezonder te maken. 

Het systeem dat het Ministerie voorstelt, zal bestaan uit verschillende elementen voor meerdere productcategorieën. Er worden voedingskundige criteria ontwikkeld, er komen incentives (waaronder ook het Nutri-Score voedselkeuze logo) om productverbetering te stimuleren, er zullen doelen worden ingesteld en ook zullen de ontwikkelingen in productsamenstelling worden gemonitord. Voor zout in brood wordt een afwijkende aanpak gehanteerd omdat het zoutgehalte in wetgeving is geregeld. Voor hartige broodjes wordt de uniforme aanpak gehanteerd. 

NVB zal namens de industriële bakkerijsector een reactie insturen. U kunt ook zelf een reactie kenbaar maken aan de overheid. Laat het aan mij weten als u daarbij gebruik wilt maken van de NVB reactie. Wij stellen het op prijs geïnformeerd te worden als u reageert op in de internetconsultatie

Edith van Peij

kennis@nedverbak.nl