Hulpmiddelen bij implementatie nieuw Warenwetbesluit

Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) heeft een dossier over het Warenwetbesluit Meel en brood online geplaatst. Dit dossier biedt een overzicht van alle regels en acties met betrekking tot het nieuwe Warenwetbesluit Meel en brood. En vormt een fijne aanvulling op de toelichting die we hebben gegeven tijdens de diverse leden bijeenkomsten. Documentatie van deze bijeenkomsten is te vinden op het ledengedeelte van de NVB website.

Ook alle praktische hulpmiddelen die NBC ontwikkelt, staan op deze pagina bijeen. Bijvoorbeeld stroomschema’s die helpen bij de beoordeling of een bepaald brood op droge stof geproduceerd moet worden en stroomschema’s die helpen bij de juiste naamgeving van broden. Het NBC dossier wordt de komende tijd verder aangevuld.

In de NBC nieuwsbrief worden enkele voorbeelden uitgelicht en staat beschreven welke stappen u kunt zetten bij het doorvoeren van wijzigingen. 

De regels van het aangepaste Warenwetbesluit Meel en brood gelden vanaf 1 juli 2020. Er geldt een overgangstermijn van 2 jaar, dus tot 1 juli 2022. Toch is het belangrijk dat wet en praktijk zo snel mogelijk overeenkomen: wel zo helder voor de consument! Maak daarbij gebruikt van de diverse praktische hulpmiddelen die voor u beschikbaar zijn. 

Bij vragen kunt u contact met mij opnemen. 

Edith van Peij

kennis@nedverbak.nl