Hulpvraag vanuit samenwerkingsverband “Adaptieve Krijgsmacht”

In het huidige Corona tijdperk zien we ons gesteld voor de grote uitdagingen waar kinderen en kwetsbare groepen in digitaal opzicht mee geconfronteerd worden. We zijn nog steeds actief bezig met deze inventarisatie. In dat kader vragen we graag uw aandacht voor het volgende initiatief: 

In deze tijd van Corona-maatregelen zijn we meer dan ooit aangewezen op digitale technologie om te leren, werken en contact te hebben met anderen. Maar duizenden kinderen en kwetsbare groepen hebben niet de middelen om digitaal mee te kunnen doen. 

Daarom slaan de overheid, diverse maatschappelijke organisaties en de ICT-sector de handen ineen. En u kunt meehelpen! Zoekt uw bedrijf een mooie manier om te helpen in tijden van Corona? Help ons met het verzamelen van gebruikte laptops en tablets. De devices worden schoongemaakt (u ontvangt een dataverwijderingscertificaat), opgeknapt en verdeeld over de mensen die ze het hardst nodig hebben. Er wordt uiteraard ook gezorgd voor de juiste software, instructies en zo nodig een internetverbinding. 

Samen zorgen we dat iedereen digitaal mee kan komen en u kunt meehelpen! Doneer via: www.allemaal-digitaal.nl.

Alvast hartelijk bedankt! 

Wendy Kwaks

Programmamanager Transitie Defensie