EU imago campagne Brood. Goed Verhaal.

Inmiddels is het derde en laatste jaar van de huidige imago campagne Brood. Goed Verhaal. gestart met de clip op TV, radio en social media. Mede dankzij deze campagne is de broodconsumptie in Nederland van een jarenlange daling naar een stabilisatie (2018) en groei gegaan (2019). Dit laatste jaar hopen we deze ontwikkeling verder door … Meer lezenEU imago campagne Brood. Goed Verhaal.

Riskplaza verlenging acceptatie ketenborging.nl

De NVWA heeft op basis van de resultaten in 2019 opnieuw het vertrouwen uitgesproken in Riskplaza. De acceptatie van Riskplaza op ketenborging.nl wordt verlengd. Dit betekent dat NVWA bij Riskplaza-audit+ gecertificeerde bedrijven aangepast/verminderd toezicht uitvoert op de beheersing van voedselveiligheidsgevaren afkomstig van grondstoffen. Bron: Riskplaza Nieuwsbrief, 2 april 2020 Edith van Peijkennis@nedverbak.nl

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen.  Flits 28 | SOL biedt ondersteuning bij het collegiaal in- en uitlenen van personeel tijdens de coronacrisis Flits 29 | FNLI-bureau intensiveert COVID-19 gerelateerde werkzaamheden Flits 30 | Inventarisatie COVID-19 en mogelijke issues met etikettering Flits 31 | Oproep- inventariseer Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) … Meer lezenFNLI Flitsen