Nieuws

Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Modelcontracten ZZP overeenkomsten

Volgend  jaar gaat er een hoop veranderen in de situatie m.b.t. overeenkomsten met ZZP-ers. Alhoewel dit soort overeenkomsten niet veel in de Industriële bakkerijen voorkomen, is het toch van belang te weten hoe dergelijke contracten (voor het geval zo’n situatie zich mocht voordoen) moeten worden ingestoken.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Sociale partners en kabinet maken afspraken over derde WW-jaar

Werkgeverspartijen hebben via VNONCW met de vakbonden en het kabinet in het kader van het Sociaal Akkoord uit 2013 afspraken gemaakt over de invulling van het derde WW-jaar. Dat zal via cao-afspraken door de werknemers worden betaald. ‘De afronding van het Sociaal Akkoord bewijst dat wij het overleg moeten koesteren’, zeggen de ondernemingsorganisaties. ‘Het is dé manier om praktisch om te gaan met de lastige vraagstukken van de arbeidsmarkt.’ 

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Nieuwe cao en loontabellen

In begin november is gecommuniceerd dat de nieuwe cao Bakkersbedrijf is afgesloten. Zowel in de bakkersmedia als tijdens de ALV NVB van 10 november is hier uitgebreid op in gegaan. In dit artikel leest u wat de belangrijkste afspraken zijn.

Lees verder »
Leden nieuws

Korte terugblik Algemene Ledenvergadering NVB 10 november 2015

De goedbezochte najaars algemene ledenvergadering werd dit jaar gehouden in Houten. Allereerst werden diverse nieuwe gezichten van NVB leden hartelijk welkom geheten door de voorzitter Ruud van Erp. Vervolgens werd het nieuwste NVB lid Dutch Bakery Group (Einhoven/Tilburg), en in het bijzonder haar vertegenwoordiger Rob Verhoef, van harte welkom geheten. 

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

  • Flits 79 – Visie levensmiddelenindustrie op toekomstbestendig beroepsonderwijs
  • Flits 81 – Nieuwe verplichte energie-audit 
  • Flits 82 – Seminar Verduurzaming Verpakkingen 25 november meld u aan
  • Flits 83 – FNLI publiceert onafhankelijke monitoring reclame gericht op kinderen Monitoring-rapportage-FNLI-SRC-2015-DEF 
  • Flits 84 – FNLI zet Verduurzaming in de Volgende Versnelling gratis Wegwijzer voor FNLI-leden 
  • Flits 85 – FNLI statement minerale olien n.a.v. Foodwatch-actie
  • Flits 86 – Terugblik op FNLI-bestuursvergadering 15 oktober 2015 
Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Nieuwe Richtlijnen goede voeding worden op 4 november bekend gemaakt

De Gezondheidsraad biedt op 4 november aanstaande de nieuwe Richtlijnen goede voeding aan Minister Schippers van Volksgezondheid. Het voedingsbeleid van de Nederlandse overheid wordt gevormd op basis van deze richtlijnen. Aan de hand van de inhoud van de achtergronddocumenten, bevelen de richtlijnen waarschijnlijk aan om zoveel mogelijk basisvoedingsmiddelen te consumeren en de hoeveelheid niet-basisvoedingsmiddelen te beperken. De verwachting is dat verhoging van de volkorengranenconsumptie meer aandacht krijgt en dat de zoutaanbeveling van maximaal 6 gram per dag wordt aangescherpt naar de WHO aanbeveling van 5 gram per dag. Daarnaast is de verwachting dat er een limiet wordt opgenomen voor de hoeveelheid (toegevoegde) suikers. Het voedingscentrum gaat de richtlijnen omzetten in adviezen, á la de schijf van vijf.

Lees verder »
Product en Proces

Migratietesten van voedselcontactmateriaal vanaf 1 januari 2016 verplicht

Levensmiddelenverpakkingen komen in contact met voedsel. Contactmaterialen zoals glas, kunststof, blik, keramiek, papier of karton, mogen tijdens het bewaren of bereiden van voedsel geen stoffen afgeven die de gezondheid van consumenten kunnen schaden. Vanaf 1 januari 2016 is het wettelijk verplicht bewijsmateriaal te kunnen overleggen aan de NVWA dat aantoont dat verpakkingsmateriaal op basis van kunststoffen dat in contact kan komen met levensmiddelen, getest is op veiligheid volgens de nieuwe Europese voorschriften. 

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Wegwijzer Verduurzaming

De FNLI heeft voor haar leden de Wegwijzer Verduurzaming gelanceerd: een handige online tool waarmee u direct antwoord krijgt op vragen over het hoe, het wat en het waarom van verduurzaming in de levensmiddelenindustrie. Daarmee zet de levensmiddelenindustrie verduurzaming in de volgende versnelling.

Lees verder »
Leden nieuws

Loondoorbetaling bij ziekte

Afgelopen maand is over dit onderwerp een bijeenkomst geweest bij het VNONCW. Het voorstel van de Minister van Sociale Zaken is om eerste jaar voor rekening van werkgever te laten zijn. En tweede jaar te laten vervallen. Het voorlopig kabinetsstandpunt hieromtrent is dat loondoorbetaling bij ziekte het grootste is bij kleine bedrijven. Daarom wordt in het voorstel grens bij bedrijven 10 werknemers en minder. En het risico daaromtrent dan collectief verzekeren. Mag ook naar publieke verzekeraars.

Lees verder »
Leden nieuws

Bestuursvergadering NVB oktober 2015

Tijdens de bestuursvergadering van oktober heeft het NVB bestuur de ledenvergadering van 10 november voorbereid en uitgewerkt. Hiertoe is de begroting van de NVB en de contributietabel voor 2016 geaccordeerd. In organisatorisch opzicht zijn de voorstellen m.b.t. de bestuurssamenstelling en de samenstelling van de vertegenwoordigingen voorzien van een bestuursfiat.

Lees verder »