Nieuws

FNLI Flitsen

FNLI Flitsen
Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

  • Flits 88 – Reactie FNLI op Richtlijnen goede voeding 2015
  • Flits 89 – Europese wetgeving nieuwe voedingsmiddelen eindelijk gereed 
  • Flits 91 – Ruimte voor nieuwe projecten voedselverspilling en reststromen binnen PPS CARVE
  • Nieuwsbrief 13 – FNLI neemt uitnodiging kabinet voor dialoog over voedselbeleid graag aan
  • FNLInfocus 5 – Europees voorstel Maximale Residu Limieten chloraat
Lees verder »
Leden nieuws

Wordt de consument misleid? – FNLI discussiemiddag

FNLI heeft eind oktober een bijeenkomst georganiseerd over vertrouwen, integriteit en transparantie in het kader van eerlijke communicatie. Aan de hand van een tiental fictieve voorbeelden is gediscussieerd over producten, of uitingen en bewerkingen gerelateerd aan dat product, welke voldoen aan de wet, maar waarbij de vraag werd gesteld of de wet afdoende is. 

Lees verder »
Leden nieuws

EU beleid verpakkingen, organisch afval en voedselverspilling herzien

De Europese Commissie werkt aan een nieuw Circular Economy Package, met daarin onder andere regelgeving en beleid ten aanzien van verpakkingen, organisch afval en voedselverspilling . Dit pakket wordt op 2 december a.s. gepubliceerd, waarna de Raad in de eerste helft van 2016 het pakket bespreekt. Onderdelen van het pakket zijn uitgelekt, te weten de voorstellen voor wijziging van de richtlijnen omtrent afval en verpakkingen. Een aantal opvallende zaken: 

Lees verder »
Leden nieuws

Terugblik NVB seminar Imago en Transparantie

Op dinsdag 10 november jl. vond het NVB seminar Imago en Transparantie plaats. Drie sprekers belichtte dit thema vanuit verschillende invalshoeken. Professor Tiny van Boekel benadrukte dat door alle negatieve verhalen over brood het gevaar bestaat dat het kind met het badwater wordt weggegooid. “Brood voorziet als basisvoedingsmiddel de mens met voedingsvezels, mineralen, energie en eiwitten. Wat in het kader van transparantie beter kan is om meer openheid in de keten te creëren en betrokkenheid en samenwerking te vergroten binnen de gehele bakkerijsector”, aldus van Boekel.

Lees verder »
Leden nieuws

Ultrasonisch bevochtigingstechnologie voor bakkerijen

In een Europees project FlourPlus (waarin AIBI, bakkerijen, het onderzoeksinstituut TTZ en engineers vanuit het bedrijfsleven participeren) is de toepassing van ultrasonische bevochtiging onderzocht in het rijs- en koelproces van bakkerijen. Hier is een nieuwe technologie uit voortgekomen voor bakkers welke de productkwaliteit en het productieproces verbeterd en daarbij energie en kosten kan besparen. 

Lees verder »
Leden nieuws

Europese `Code of Practice for managing acrylamide formation´

Afgelopen zomer bevestigde EFSA dat acrylamide in levensmiddelen potentieel het risico op het ontstaan van kanker verhoogd. Bekend is dat het niet mogelijk is de acrylamidevorming in brood volledig te reduceren tot nul. NVB heeft meegewerkt aan het opstellen van de Europese Code of Practice voor brood en andere bakkerijproducten . De code beschrijft de mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden in het proces om de vorming zo laag als redelijkerwijze haalbaar (ALARA-principe) te houden. Als maatregelen worden onder andere de visuele kwaliteitscontroles en het gebruik van kleurkaarten genoemd. 

Lees verder »
Leden nieuws

Status herziening Warenwetbesluit Meel en brood

Graag informeer ik u in deze nieuwsbrief over de status van de herziening van het Warenwetbesluit Meel en brood. De NVB Werkgroep Kwaliteit discussieert over de inhoudelijke invulling van de herziening van het Warenwetbesluit Meel en brood. De input en standpunten zijn voorgelegd aan het NVB bestuur en vervolgens in goed overleg besproken met de andere bakkerij brancheorganisaties (NBOV, VBZ en Nebafa) en NBC. Gedurende afgelopen jaar is er altijd een goede dialoog geweest met het Ministerie van VWS, tot begin van deze maand. 

Lees verder »
Leden nieuws

Discussie over technische hulpstoffen in brood in Brussel

Afgelopen 25 november heeft het Standing Committee gesproken over de interpretatie van technische hulpstoffen versus additieven in bakkerswaren. Een overgrote meerderheid is van mening dat ascorbinezuur en cysteïne gezien moeten worden als additief. Als reden geven zij aan dat deze stoffen een technisch doel in de bereiding van brood en bakkerswaren vervullen en daarbij aanwezig blijven in het eindproduct, al dan niet in gewijzigde vorm.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Modelcontracten ZZP overeenkomsten

Volgend  jaar gaat er een hoop veranderen in de situatie m.b.t. overeenkomsten met ZZP-ers. Alhoewel dit soort overeenkomsten niet veel in de Industriële bakkerijen voorkomen, is het toch van belang te weten hoe dergelijke contracten (voor het geval zo’n situatie zich mocht voordoen) moeten worden ingestoken.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Sociale partners en kabinet maken afspraken over derde WW-jaar

Werkgeverspartijen hebben via VNONCW met de vakbonden en het kabinet in het kader van het Sociaal Akkoord uit 2013 afspraken gemaakt over de invulling van het derde WW-jaar. Dat zal via cao-afspraken door de werknemers worden betaald. ‘De afronding van het Sociaal Akkoord bewijst dat wij het overleg moeten koesteren’, zeggen de ondernemingsorganisaties. ‘Het is dé manier om praktisch om te gaan met de lastige vraagstukken van de arbeidsmarkt.’ 

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Nieuwe cao en loontabellen

In begin november is gecommuniceerd dat de nieuwe cao Bakkersbedrijf is afgesloten. Zowel in de bakkersmedia als tijdens de ALV NVB van 10 november is hier uitgebreid op in gegaan. In dit artikel leest u wat de belangrijkste afspraken zijn.

Lees verder »