Nieuwe stimulans voor opleiden – STAP-subsidie in plaats van scholingsaftrek

In 2022 wordt het STAP-budget geïntroduceerd. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en vervangt de huidige belastingaftrek voor scholingskosten bij de inkomstenbelasting. Deze belastingaftrekregeling komt per 1 januari 2022 te vervallen.

Om goed inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Met het STAP-budget kunnen werknemers doorgroeien in het bedrijf waar ze werkzaam zijn en/of hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Zij krijgen een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar.

Voor de bakkerijbranche zullen begin 2022 de erkende trainingen en opleidingen online worden vermeld als trainingen en opleidingen met een STAP-subsidie op het nieuwe branche communicatieplatform. Daarbij komt ook de uitleg hoe de subsidie vanaf 1 maart 2022 kan worden ingezet.

Een mooie kans voor werknemers om zich te ontwikkelen.

Voor werkgevers is deze regeling een goede aanleiding om in overleg met medewerkers te kijken waar de scholingswensen liggen, hoe deze aansluiten bij de ontwikkeling in het bedrijf en welke trainingen of opleidingen hiervoor kunnen worden ingezet.

Een regeling dus om in de gaten te houden!

Voor meer informatie over deze regeling kan ik altijd nadere informatie geven.

Carla Zwierstra

Carla.zwierstra@bakkracht.nl