NVB reactie op nieuw systeem productverbetering

Als opvolging van het akkoord verbetering productsamenstelling (AVP) wil de overheid een nieuw nationaal systeem voor productverbetering introduceren. Dat moet leiden tot een gezonder voedselaanbod in alle kanalen. Er is een werkwijze ontwikkeld om trapsgewijze criteria te bepalen voor productverbetering in verschillende productgroepen. Het gaat om vermindering van zout (natrium), verzadigd vet en suiker en verhoging van vezels.

NVB heeft in een openbare consultatie gereageerd op de door de overheid voorgestelde aanpak voor voedingsmiddelengroepen brood en graanproducten en banket en zoetwaren. De essentie van onze reactie is dat een apart systeem met grenswaardes, naast het te introduceren Nutri-Score, onnodig extra regeldruk oplevert. Nutri-Score kan ook leiden tot productverbetering. Daarnaast benadrukken we wat de bakkerijsector al bereikt heeft met zoutverlagingen in brood.

De volledige NVB reactie kunt u hier inzien.

Edith van Peij

kennis@nedverbak.nl