Workshop Wet Arbeidsmarkt in Balans

Dinsdag 24 september heeft een groot aantal NVB-leden kennis gemaakt met de vele gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet gaat op 1 januari 2020 in werking treden en heeft grote gevolgen voor de flexibele inzet van arbeid in arbeidsorganisaties. De belangstelling voor deze workshop was dermate groot dat er uiteindelijk 2 sessies op 24 september moesten worden georganiseerd.

In de workshops werd door Astrid Zuidinga van het AWVN op een heldere en interactieve wijze nader ingegaan op de hobbels en mogelijkheden die ontstaan bij de inzet van flexibele arbeid na de inwerkingtreding van deze wet per 1 januari 2020.

Speciale aandacht was er voor de toekomstige status van oproepkrachten, een hogere premie voor flexibele contracten, de verruimde ketenregeling, verruiming van de ontslagmogelijkheden, compensatie voor  transitievergoeding en de verlaagde transitievergoeding.

Indien NVB leden, die deze workshop niet hebben gevolgd, alsnog een sessie ervan willen bijwonen, dan kan dat doorgegeven worden aan ondergetekende. Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 10 personen) zullen wij nog zo’n sessie i.s.m. het AWVN organiseren.

Wim Kannegieter

w.kannegieter@nedverbak.nl