Nieuwe CAO Bakkersbedrijf een feit

In de Georganiseerd Overleg vergadering van 6 mei jongstleden hebben CNV en FNV terugkoppeling gegeven op de achterban raadpleging van de voorstellen die werkgeversorganisaties in de eerdere GO vergadering (van 1 april 2019) hadden gedaan. 

Tijdens die vergadering van 6 mei hebben beide vakorganisaties aangegeven dat de achterbannen akkoord zijn gegaan met de voorstellen van werkgevers. Daarmee is een nieuwe CAO voor het bakkersbedrijf een feit. 

Alle partijen zijn blij dat deze cao in tegenstelling tot de voorgaande, weer een vierpartijen- akkoord is. De sociale partners realiseren zich dat in deze cao de focus op de toekomstbestendigheid van de sector ligt en dat de werkgroepen, met daarin vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers, aan de slag gaan met een ambitieuze agenda.

 De cao luidt als volgt:

 Looptijd van de CAO: 16 maanden, van 1 april 2019 tot en met 31 juli 2020.

 Aanpassing lonen (structureel):

  • Ambachtelijke bakkerijen 2,25% per 01-07-2019 en 1% per 01-01-2020
  • IndustriĆ«le bakkerijen 2,5% per 01-07-2019 en 1% per 01-01-2020  

Voor bedrijven die op vier wekelijkse basis verlonen geldt dat deze aanpassingen ingaan per 15 juli 2019 (start week 29; loonperiode 8) en 30 december 2019 (start week 1; loonperiode 1)

Partijen hebben daarnaast afgesproken om gedurende de looptijd van deze cao vier werkgroepen te installeren met deelnemers van de vier sociale partners. Zij zullen voor een volgende cao voorstellen formuleren op het terrein van Maatwerk & Flexibiliteit, Duurzame inzetbaarheid, Imago & Instroom en het creƫren van een Communicatieplatform voor de branche.