FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

  • Flits 30 – Uitnodiging workshop voedselfraude tool 30 mei FNLI PwC
  • Flits 31 – Tweede Kamer praat over kidsmarketing productsamenstelling en stoplichtsysteem
  • Flits 32 – Actie Foodwatch vitamineclaims gebaseerd op halve waarheden
  • Flits 35 – Premier Rutte ontvangt rapport levensmiddelenindustrie; aftrap Open gesprek over voedsel
  • Flits 36 – UPDATE minerale oliën n.a.v. Foodwatch-actie 
  • Flits 37 – Premier Rutte ontvangt rapport voedingssector; Eerste Waarderingsmeter Levensmiddelenindustrie gepubliceerd

Europese Parlement stelt voor voedingsprofielen te schrappen

Het Europese Parlement stemde op 12 april jl. in met een resolutie voor het schrappen van de voedingsprofielen voor levensmiddelen met een voedings- of gezondheidsclaim. In 2009 had de Europese Unie reeds voedingsprofielen moeten opstellen. Met de profielen zouden minimumeisen aan voeding worden vastgelegd voor de hoeveelheid vetten, zout en suikers. Het idee was dat men voor levensmiddelen die niet aan het voedingsprofiel voldoen, geen voedings- en gezondheidsclaims mogen maken.

Deelname werkgroepen FNLI

Deelname aan de werkgroepen betekent maximaal 4 x per jaar een bijeenkomst van 2 à 3 uur. Men heeft behoefte aan mensen die vanuit hun visie kunnen meepraten over strategie. Financiering gaat vanuit het FNLI traject. Dus meedoen aan de werkgroep kost niets. Als we participeren aan een TKI project over brood, dan wordt geacht dat hierin co-financiering wordt gedaan. Besloten wordt in de nieuwsbrief melding te maken van dit project en te kijken wie er vanuit de NVB wil participeren. De pilot die nu draait is ‘verduurzaming van de graanketen’. Drie bedrijven hebben al aangegeven hierin te willen participeren.

Kort verslag bestuursvergadering april 2016

In de bestuursvergadering van april stond het NBC projectvoorstel voor een EU subsidie t.b.v. een meerjarige broodimago campagne (2017-2019) centraal. Het is de bedoeling dat deze campagne zowel in Nederland als in België gehouden zal gaan worden. Het EU programma voorziet in een 20% participatie van de deelnemers en 80% subsidie van de EU. Voor de NVB wordt hier een bedrag van

Algemene Ledenvergadering NVB 24 mei 2016

De eerste contactpersonen hebben 24 april de uitnodiging voor de ALV NVB ontvangen. Deze voorjaars Algemene Leden Vergadering zal op het Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd (Gelderland) worden gehouden. De evenementscommissie bestaande uit Limke Borgesius, Sjoerd Jellema en Wim Kannegieter hebben ook een mooi partnerprogramma georganiseerd. Na de vergadering en het partnerprogramma zal de dag worden afgesloten met een gezamelijke borrel en een heerlijk diner.

Vergeet u zich dus niet voor deze ALV in te schrijven?

Bekijk de uitnodiging, het inschrijfformulier en de conceptagenda van de ALV op de website.