FNLI dialoogplatform besteedt aandacht aan brood en de bakker

Vorig jaar heeft de FNLI een dialoogplatform gelanceerd om meer met kritische consumenten, journalisten en foodbloggers in contact te komen. De reden hiervoor is het lage vertrouwen van de Nederlandse consument in de levensmiddelenindustrie. De NVB is bij de oprichting van het platform Nederland Voedselland betrokken. Vorige week werden de eerste resultaten bekend gemaakt. 

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

Flits 22 – Save The Date Keten-Kennis-Dag over Duurzamer Diervoeder
Flits 24 – Uitnodiging tot deelname ronde tafel gesprek Innovatie op 18 april
Flits 25 – Reactie FNLI op initiatief voedingswaarde-etikettering met kleurcodering
Flits 26 – Analyse synergiemogelijkheden voor verladende FNLI-leden
Flits 27 – Herziening EU Controle Verordening nieuwe regels toezicht NVWA
Flits 28 – Informatie NVWA over Braziliaans vlees
Flits 29 – Meld u aan voor FutureProef Week van de Levensmiddelenindustrie 2017
Flits 32 – Retail schroeft eisen tot beheersing versleping allergenen op
Flits 31 – Duurzaamheidsrapportage laagdrempelige workshop-serie – Meld u nu aan
Nieuwsbrief 3 –Terugblik Voedsel Verkiezingsdebat; Themadag Voedselcontactmaterialen; Keten-Kennis-Dag Duurzamer Diervoeder

Interessant bijeenkomsten

Speciaal voor NVB leden selecteren wij verschillende interessante bijeenkomsten. In dit artikel leest u meer over:

– Themabijeenkomst veilig gebruik voedselcontactmaterialen (11 mei)

– C&E Spring Meeting in Amsterdam (van 19 tot en met 21 juni)

Onderzoek naar regeldruk transparantieverplichtingen

KPMG heeft in opdracht van Actal een inventarisatie gemaakt – op basis van gesprekken met brancheverenigingen – van mogelijke voorbeelden van regeldruk door transparantieverplichingen. Zo ook in de levensmiddelenindustrie. In hoofdstuk 3.5 leest u onder meer over de regeldruk binnen de levensmiddelenindustrie. Producten ervaren bijvoorbeeld veel regeldruk om te borgen dat de juiste ingrediënten informatie op het etiket terecht komt. Deze regeldruk kan worden verminderd wanneer informatie digitaal, bijvoorbeeld door gebruik van een QR-code beschikbaar mag worden gesteld aan de consumten.

Food Future Event

Donderdag 23 maart jl. vond het VMT Food Future Event plaats. Tijdens het event kregen de aanwezigen een update van de laatste ontwikkelingen op het gebied van productintegriteit, productontwikkeling, voedselveiligheid en ondernemerschap in levensmiddelen

Akkoord herziene Controleverordening

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de nieuwe controleverordening. De herziene Verordening gaat uit van een risico gestuurde aanpak waarbij het aantal controles gekoppeld wordt aan het risico van een product of proces inzake veiligheid, gezondheid, dierenwelzijn, fraude, online verkoop en invoer uit derde landen.

Terugkoppeling NVB workshop allergenenversleping in de bakkerij

De NVB workshop over de beheersing en risicocommunicatie inzake versleping allergenen in de bakkerij was zeer informatief. Marjan van Ravenhorst  van consultant Allergenen Consultancy lichtte op een zeer praktische wijze toe hoe de aanwezigheid van allergenen door versleping aan de hand van de VITAL systematiek te bepalen in de bakkerij. 

Beveilig jouw bedrijfsnetwerk tegen cybercriminelen

Cybercriminaliteit stijgt hard, jaarlijks is er voor ruim 8,8 miljard euro aan
economische schade door cybercriminaliteit. Uit onderzoek van de Haagse
Hogeschool in het MKB blijkt dat 20% van de bedrijven slachtoffer zijn geworden van
cybercrime. Onderzoek van McAfee toonde eerder aan dat 39% van de bedrijven in
het MKB geen beveiligingsplan heeft.

Week van de Levensmiddelenindustrie

Na twee succesvolle edities, organiseert de FNLI i.s.m. haar leden en brancheorganisaties ook dit jaar FutureProef: Week van de Levensmiddelenindustrie. Vorig jaar openden circa 30 levensmiddelenfabrikanten in Noord-Nederland, Midden-Nederland en regio Rijnmond letterlijk en figuurlijk hun deuren voor vmbo- en havo-scholieren uit de regio. Zo maakten de scholieren kennis met de arbeidskansen die de levensmiddelensector hen biedt. In 2017 breidt FutureProef uit naar in ieder geval drie nieuwe regio’s: Brabant, Noord-Holland en Oost-Nederland.

Voorjaars Algemene Ledenvergadering NVB

Zoals eerder gemeld in de NVB nieuwsbrief zal de voorjaars Algemene Ledenvergadering van de NVB op dinsdagmiddag/avond 16 mei plaatsvinden in Ermelo. Het is goed om te constateren dat de inschrijvingen aardig beginnen binnen te lopen. Het belooft een belangrijke ALV te worden met aan het slot een interessante spreker. De middag zal worden afgesloten met een gezellige borrel en een lekker diner. Wij vragen u om zich alsnog in te schrijven voor deze ALV. Gebruik daarvoor het antwoordformulier dat 15 maart per mail is verstuurd.